Werken met regionummers

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Leveringsbons > Leveringsoptimalisatie >

Werken met regionummers

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

We kunnen onze rondes gaan koppelen aan de postcodes gekend in DBFACT.

 

Ingeval er niet wordt gewerkt met Mappoint van Microsoft moeten er een aantal instellingen gebeuren...

 

Veranderen Variabelen