Zakencijfer

Navigation:  Starten met DBFACTw > Het dossier > Onderhoud dossier > Herstelling database >

Zakencijfer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

DBFACT gebruikt verschillende databases die er voor zorgen dat het opzoeken van gegevens sneller verlopen. Via 'Herstellen zakencijfer' kan je deze databases laten herstellen. De bestanden worden leeggemaakt en opnieuw aangemaakt door de gegevens uit de betreffende databases te halen en te verwerken.

 

Herstelling van:

 

Alle

Alle onderstaande herstellingen worden uitgevoerd

Relaties

Database HisRel wordt leeggemaakt en opnieuw aangemaakt (historiek relaties)

Artikel

Database HisArt wordt leeggemaakt en opnieuw aangemaakt (Historiek Artikelen)

Rekening Courant

In het relatiebestand worden de saldi van de klant en leverancier op 0 gezet en opnieuw berekend aan de hand van de rekening courant klant en leverancier.

Banksaldi

In de database Bankboek worden de saldi herberekend

BO

In het artikelbestand worden de backordergegevens opnieuw geteld aan de hand van de backorderbestanden Backorkl en Backorlv.