XML via de artikelgrid

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Hoe opvragen? >

XML via de artikelgrid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met de druk op de button <Online info> kunt onmiddellijk voor het aangeduide artikel de online informatie opvragen. Er wordt onmiddellijk een verbinding gemaakt naar de leverancier en uitgevoerd.

 

 

Via de button <Online info> krijgen we een overzicht van alle gekoppelde leveranciers waarbij we een online verbinding kunnen maken.

We maken onze selectie en na enkele seconden zien we alle benodigde informatie van ons aangevraagd artikel.

 

 

De button <Detail> is enkel beschikbaar indien u de connectie maakt met Techdata en Bas Computers (092005) en Cebeo (092006).

Na het klikken op deze button krijgen we extra informatie te zien (screenshot onder) zoals beschikbaarheid, leveringsdata en kosten zoals bvb Recupel.