XML raadplegen in bestelbon leverancier

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Hoe opvragen? >

XML raadplegen in bestelbon leverancier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na ingave van uw artikelen in een bestelbon leverancier is het mogelijk vooraleer uw de effectieve bestelling doorvoert naar uw leverancier een controle (verificatie) te doen van uw artikelen.

 

In onderstaand voorbeeld kan u een bestelling zien die moet worden gedaan naar Bas Computers, ik heb hier één artikel ingevuld dat ik wens door te bestellen naar deze leverancier maar zoals je kan zien heb ik nog géén prijzen gekoppeld. Dit is zo'n typisch voorbeeld waarbij het interessant kan zijn eerst verdere online info op te vragen bij mij leverancier.

 

 

Nadat ik nu op de button <Globale informatie> heb gedrukt en daar de optie Info lezen heb geselecteerd wordt er een verbinding gemaakt met de server van, in dit geval, Bas Computers en worden de op dat moment geldende prijzen overgenomen in de bestelbon leverancier.

Dit kan je hieronder zien...