XML instellingen

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie > Leveranciers die XML ondersteunen > Ingram Micro XML 2 >

XML instellingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Protip

bij de XML configuratie van Ingram versie 2 is het nu ook mogelijk te kiezen tussen 2 types van stockweergave. Belgische stock of Europese stock.

 

 

Leverancier

Ingram v2

Gebruikersnaam en

Orders gebruikersnaam

Dit is de gebruikersnaam die je hebt verkregen van Ingram.

Toegangscode en Orders toegangscode

Dit is het wachtwoord dat je hebt verkregen van Ingram.

Gebruik voor online info

Dit staat aangevinkt.

 

 

URL's productieomgeving

Ophalen artikelinfo:

URL: https://mercury.ingrammicro.com/SeeburgerHTTP/HTTPController?HTTPInterface=syncReply

Doorsturen orders:

URL: https://mercury.ingrammicro.com/SeeburgerHTTP/HTTPController?HTTPInterface=syncReply

 

URL's testomgeving

Ophalen artikelinfo:

URL: https://venus.ingrammicro.com/SeeburgerHTTP/HTTPController?HTTPInterface=syncReply

Doorsturen orders:

URL: https://venus.ingrammicro.com/SeeburgerHTTP/HTTPController?HTTPInterface=syncReply

 

 

Update : Vanaf versie 2.73SAB

Online info kan ingesteld worden volgens België ( nu Benelux) of Europa

België = Alle Benelux-stock = DAY+1 leverbaar

België + Europa = Alle Stock samengeteld (Benelux + Duitsland)

 

Voorbeeld :

1) indien "Belg. Stock" in menu 8-B-2-1 (DAY + 1):

 

2) indien "Belg. en Euro Stock" in 8-B-2-1 ( dus zowel DAY+1 als DAY+5 ) :