Workflow kasverkopen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Point-Of-Sale >

Workflow kasverkopen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In wat volgt proberen we de volledige flow van de kasverkopen te beschrijven met daarin een aantal verschillende mogelijkheden die u hebt.

 

Start

U kunt normaal onmiddellijk kasverrichtingen invoeren. Indien u echter werkt met een kassaldo, kunt u dit best op voorhand ingeven. Dit is geen noodzaak, maar is zeker handig, als u op het scherm van de kasverkopen het 'lopende' kassaldo' weergeeft.

Verrichtingen

Tijdens de dag geeft u de verschillende kasverkopen in, met alle mogelijkheden van dien. Verrichting na verrichting wordt in DBFACTw bijgehouden.

Afsluiting

Na de registratie van de verrichtingen sluit u de kassa af. Dit gebeurt in verschillende stappen:

- u telt hoeveel er in kas zit, zodat u dit kunt vergelijken met de kasrapporten.

- u drukt de kasrapporten af via 'overzicht kasverkopen', 'rapport afsluiting kassa'

- u sluit de kasverkopen af door de 'kasfactuur' te maken.

 

Opmerking: de kassa kan zich totaal anders gedragen, afhankelijk van hoe parameters ingesteld zijn.  zo is er de snelkassa waarmee u vliegenvlug kasverkopen kunt registreren.

 

Ook het werken met klantenkaarten kan een interessante optie zijn om toe te passen in uw verkoop. Meer informatie over deze extra module kan u hier terugvinden.