Inventaris procedure werklijst

Navigation:  »No topics above this level«

Inventaris procedure werklijst

Return to chapter overview

De Inventaris procedure werklijst geeft standaard een overzicht van de lopende procedures. Dit zijn de niet afgewerkte procedures.

 

De basis informatie van de inventarisprocedure is aanwezig, alsook enkele bijkomende kolommen:

 

Aantal artikelen / locaties: het aantal combinaties van locaties en artikelen die in de inventarisprocedure aanwezig zijn. Deze combinatie moeten allemaal geteld of gescand worden.

Status scanning / telling: dit zijn de combinaties van artikelen en locaties die reeds geteld zijn (of waar minstens één telling op aanwezig is).

Filter locaties: er is een beperking ingesteld van de locaties van het magazijn (u kunt geen locaties uit verschillende magazijnen in één procedure onderbrengen)

Artikel locaties:  er is een beperking gebeurd van de artikelen die men wenst te tellen.

 

De knoppen ondersteunen volgende functies:

 

Nieuw

U kunt een nieuwe inventarisprocedure aanmaken

Opvragen

Een menu stelt u voor om

- de fiche van de inventarisprocedure op te vragen

- de detail van de inventarisprocedure op te vragen (wat was voorzien, wat is geteld)

- de correcties op te vragen die uitgevoerd werden in deze procedure.

 

Wijzigen

Om de inventarisprocedure zelf te wijzigen

Verwijderen

Zo lang er in de gekozen inventarisprocedure geen tellingen (scanningen) gebeurd zijn, bestaat de mogelijkheid om een inventarisprocedure te verwijderen.

 

Indien er reeds scanningen / tellingen gebeurd zijn, kunt u beter de status wijzigen naar 'afgewerkt'.

 

Afdrukken

Zowel een fiche (bv. voor een voorblad)  als een lijst van de procedures kan men afdrukken.