Nieuwe inventarisprocedure

Navigation:  »No topics above this level«

Nieuwe inventarisprocedure

Return to chapter overview

Bij de start van een inventarisprocedure, worden een aantal zaken van de 'opdracht' op zich vastgelegd.

 

Magazijn

Men kan slechts een inventarisprocedure opstarten PER magazijn.  

Als in de werkstation instellingen een magazijn is gedefiniëerd, zal dit automatisch voorgesteld worden.

Tip: kies steeds een magazijn, nooit 'totale stock'.

Omschrijving

Beschrijving van telprocedure. Typische omschrijving is 'Inventaris' + de datum + de naam van het magazijn.

Bij aanmaak van de procedure wordt deze omschrijving ook automatisch ingevuld. U kunt deze te allen tijde wijzigen.

De omschrijving moet verschillend zijn van de andere procedures.

Status

De status van de procedure

1.In uitvoering: de procedure is in telling / scanning, en eventueel worden er al controles (met de nodige correcties) doorgevoerd.

2.Controle: we gaan er van uit dat er geen tellingen meer kunnen zijn

3.Afgewerkt: deze inventarisprocedure is afgesloten.

 

Protip

Een procedure moet u manueel afsluiten. Na de controle / correcties doet u dat best zo snel mogelijk. Zo vermijdt u dat u bij een volgende inventarisprocedure keuzes moet maken tussen verschillende procedures in een magazijn.

Startdatum

De datum van vandaag wordt automatisch ingevuld.

Correctiedatum

De datum dat de correcties effectief moeten gebeuren.  Zo kan het voorkomen dat u een inventarisprocedure uitvoert op 3 januari, maar dat u eigenlijk deze inventaris als 'eindinventaris' beschouwt voor het vorige jaar.  Dan stelt u de datum van correctie in op 31/12 van het vorige jaar.

Als u de correctiedatum hier leeg laat, dan wordt bij iedere correctie de datum van de dag zelf automatisch ingevuld.

Einddatum

De einddatum is de afsluitingsdatum van de inventarisprocedure.

Verantwoordelijke

De magazijnier die voor deze procedure verantwoordelijk is, wordt hier ingevuld.

Start locaties / artikelen

Een startopname van de artikelen wordt genomen.  zo kan men zowel voor locaties als voor artikelen beperkingen inbouwen.

Stelt men wilt alleen de AA - AB locaties tellen, dan kan men dat zo instellen bij de locaties.

Als men 'over alle locaties heen' bepaalde artikelen wil scannen, dan zal men een artikelfilter instellen.

Het is ook mogelijk om beide filters tegelijkertijd in te schakelen.  Dan krijgt men alléén de locaties met alléén de gekozen artikelen.

Alle artikelen die in  de vooropgestelde locaties zitten, en die dan niét in de toegewezen optie zitten, worden dan buiten beschouwing gehouden.

Memo

Extra opmerkingen (zoals reden van inventaris, opmerkingen rond gemaakte correcties)

Als bij de opstart er beperkingen van artikelen of locaties zijn gebeurd, dan staat deze informatie ook hier als tekst in vermeld.

Info

Informatie over wie de procedure heeft aangemaakt wanneer.  Ook de interne ID van de procedure wordt hier getoond.

 

Protip

De tijd tussen de start van uw inventaris en de controle / afsluiting ervan moet u zo kort mogelijk houden. Zo vermijdt u tal van dubbele controles voor artikelen die ondertussen nadat de procedure gestart is, verkocht of gerecepteerd werden.

Nadat de telling is gebeurd, moet u er zo snel mogelijk werk van maken om de controles uit te voeren.

 

 

Nadat u op 'opslaan' heeft geklikt, zal DBFACTw een heleboel controles uitvoeren.

 

Is er een magazijn gekozen?

Is de omschrijving ingevuld?

Is de keuze beperkt van stockplaatsen en / of artikelen, en zo ja, welkke stockplaatsen / artikelen blijven er dan nog over?

 

Als al deze controles positief zijn, dan wordt automatisch de inventarisprocedure aangemaakt.  Indien u over een groot magazijn beschikt, dan zal het aanmaken van de 'momentopname' uit DBFACTw een aantal minuten kunnen duren. U krijgt een progressielijn te zien.  Ondertussen kan iedereen nog steeds verderwerken in DBFACTw.

 

Deze functie kan ook opgevraagd worden via de werklijst. Via 'opvragen' heeft u niet meer de mogelijkheid om zaken aan te passen. Via wijzigen, kunt u bepaalde gegevens wél nog aanpassen. Afhankelijk van de status, zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.