Wijzigen stock

Navigation:  »No topics above this level«

Wijzigen stock

Return to chapter overview

Via het stock correctiescherm past men de voorraad van een artikel op één locatie aan.

Dit scherm is eenvoudig, en bevat uitsluitend de informatie om stock correcties door te voeren.

 

Volgende zaken worden ingegeven om de correctie door te voeren.

 

Datum correctie

Standaard de datum van vandaag, maar als u de correctie vanaf een andere datum wenst door te voeren, past u deze datum aan.

Voorbeeld: de correcties voor de eindinventaris heeft u liever op 31/12/20..  ipv de 5de januari van het jaar erop.

 

Opmerking

Standaard staat ingevuld "Manuele wijziging stock". U kunt deze tekst te allen tijde aanpassen.

 

Artikel

Het artikel waarvan men de voorraad wenst te corrigeren

Stockplaats

Kies hier in welke stockplaats men de voorraad wenst te wijzigen.

Er wordt gevraagd naar een 'stockplaats', aangezien men de correctie kan maken op magazijn niveau of voor een locatie.

 

Huidige stock / beschikbare stock

Eens u een stockplaats heeft gekozen, wordt van deze stockplaats de fysieke stock en de beschikbare stock van de stockplaats getoond.

Correctie aantal

Het aantal dat men wenst te wijzigen (dus bv. -1 = eentje in mindering brengen).

Nieuw aantal

Hetzelfde scherm kan gebruikt worden om een nieuw aantal in te geven in plaats van een correctie aantal.

Correctie type

Juist zoals bij de inventarisprocedure kunnen we hier een reden geven waarom de correctie heeft plaatsgevonden. Standaard is er een bepaalde keuze (zie keuzelijst in statusbeheer), die naar behoren kan gewijzigd worden.

 

 

Controles

 

Om een stock correctie uit te voeren, zijn heel wat controles voorhanden:

De voorraad mag in de locatie nooit negatief worden.

De vermindering van de voorraad kan slechts gebeuren als er voldoende beschikbare voorraad is.  De voorraad in een locatie kan niet lager worden dan de voorraad die in die locatie is toegewezen.

 

 

Registraties

 

Voor iedere uitgevoerde correctie kan men nagaan wie, wanneer, en op welk werkstation deze stock correctie doorgevoerd werd.

 

 

Knoppen

 

De knop 'opvragen' dient om de artikelfiche van het artikel op te vragen, het artikel stock overzicht te verkrijgen of de historiek van de manuele stock correcties op te vragen.

 

De knop 'opslaan', kan men met de rechtermuisklik wijzigen, zodat het scherm van de manuele correctie steeds blijft staan.