WMS

Navigation:  »No topics above this level«

WMS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

WMS staat voor "Warehouse Management System". Bedrijven die door hun groei ondertussen beschikken over een belangrijk magazijn, hebben er alle belang mee om deze aparte specialiteit in DBFACTw te onderzoeken.

 

Het staat immers vast dat "Warehouse Management System" in uw organisatie leidt tot

 

- tot 20 % besparing op de totale logistieke kosten

- tot het verhogen van de productiviteit van de magazijniers

- de administratieve kosten verlaagt

- een verhoging van de logistieke kwaliteit door de waarborging van de tracking van de goederen

 

Voorraadbeheer is op zich een complex gegeven.  Heel wat factoren hebben invloed op de efficiënte werking van het voorraadbeheer.

 

Om de DBFACTw gebruikers daarin te ondersteunen is een compleet nieuw 'hoofdstuk' in DBFACTw geïntegreerd.  Verschillende facetten rond WMS zijn daarbij ondergebracht in een aantal modules.

 

Voor een goed begrip van stockbeheer, wordt verder dieper ingegaan op typische uitdagingen in een efficiënte aanpak van stockbeheer.