Stap 1: Template

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Artikelimportwizard >

Stap 1: Template

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In de eerste stap wordt een template aangemaakt. Een template zorgt voor een 'naamgeving' van alle informatie dat voor de rest bijgehouden wordt:

 

welke bron wordt gebruikt

hoe is het importgedrag bepaald

welke opties zijn bepaald bij het importeren?

Welke koppelingen zijn gemaakt?

 

 

 

 

Volgende functies zijn beschikbaar:

 

 

Nieuwe

Een nieuwe 'blanco' template wordt aangemaakt

Wijzigen

U kunt de omschrijving en de aanduiding van systeem template wijzigen.

Verwijderen

Het template wordt volledig gewijzigd. Ook de koppelingen en matching tabellen (zie verder) worden volledig verwijderd.

Dupliceren

Hiermee kunt u snel een bestaande template kopiëren. Alle informatie over bronnen, koppelingen, importgedrag, matching tabellen wordt in het nieuwe template bewaard.

Auto-Script

Door gebruik te maken van deze button kan u een snelkoppeling genereren die voor de gekozen template de import-wizard automatisch laat lopen. Deze snelkoppeling kan u dan manueel of d.m.v. de Taakplanner in Windows getimed laten lopen.

In uw map met tijdelijke bestanden (c:\foxwt...) komt er na elke uitvoering een LOG-bestand ("LogAutoImp_Template.txt") te staan waaraan u kan zien of alles goed is verlopen.

 

 

 

Volgende gegevens kunt u ingeven:

 

Naam template

Een verkorte naam (maximaal 10 tekens), verwijzend naar wat een template precies is

Beschrijving

Een uitgebreidere omschrijving van de template

Systeem template

Aanduiding dat deze template niet zomaar door iedereen gewijzigd kan worden. Bepaalde functies in DBFACTw maken zelfs automatisch dergelijke 'systeem'templates aan.

De gebruiker met de 'hoogste' rechten (administratie, gebruikers maken en wijzigen), kunnen een systeemtemplate wel aanvinken en/of wijzigen. Andere gebruikers kunnen deze templates desgewenst wel gebruiken, maar nooit wijzigen.

 

 

 

Nadat u een nieuwe template aangemaakt en bewaard hebt, kunt u met de knop 'volgende' naar de tweede stap: Bestand (bron).