Wijzigingen in de grid

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Klanten > Herinneringen >

Wijzigingen in de grid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zoals reeds geweten, kunnen geen gegevens in de grid zelf worden gewijzigd. Dit is een algemene regel in DBFACT, en op elke algemene regel zijn er natuurlijk uitzonderingen. De kolommen waarvan de naam voorafgegaan wordt door een #-teken kunnen wel gewijzigd worden. Daartoe volstaat het om op het te wijzigen veld te klikken en de 'verbeterde' gegevens in te voeren.

 

#Rap.

Geeft de mogelijkheid het rappelniveau momenteel te wijzigen. Bij het uitvoeren van de rappels gaat het niveau wel op de normale manier naar omhoog. Voorbeeld: een rappel met opgegeven niveau 3 kan veranderd worden in niveau 1. Op die manier wordt de eerste herinnering afgedrukt. Bij het uitvoeren, wordt het niveau wel veranderd in 4, en niet naar 2.

#Type

In deze kolom kan de wijze van versturen van de herinnering worden gewijzigd. Ook bestaat hier een mogelijkheid om geen rappel af te drukken of deze enkel in de lijsten te laten voorkomen.

#E-mail

Geeft de mogelijkheid het E-mail adres te wijzigen waarnaar de herinnering zal verstuurd worden. Een wijziging van dit adres wordt evenwel NIET opgenomen in de relatiefiche.

#Fax nr.

Geeft de mogelijkheid het faxnummer te wijzigen waarnaar de herinnering zal verstuurd worden. Een wijziging van dit nummer wordt evenwel NIET opgenomen in de relatiefiche