Wijzigen Intrastat gegevens

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Intrastat >

Wijzigen Intrastat gegevens

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met dit scherm wordt de mogelijkheid gegeven de intrastat gegevens van de geboekte documenten te wijzigen. Dit kan, net zoals het inboeken van de gegevens, op Inkomende en uitgaande facturen en creditnota's. De selectie gebeurt op basis van het documenttype (met het pulldown menu) en het documentnummer. Let wel dat enkel documenten kunnen worden opgeroepen waarop reeds Intrastat werd ingegeven.

 

Via het eerste schermpje kiest u het document dat u wenst te wijzigen:

 

 

 

Daarna krijgt u een overzicht van de intrastat transacties die op het document terug te vinden zijn.

 

 

Nadat u het item dat u wenst te wijzigen heeft aangeduid met de pijltjestoets of door te klikken, kunt u met de knop 'wijzigen' het item uit deze lijst rechtstreeks wijzigen:

 

 

Code

Intrastat code van het artikel. Gezien het aantal codes die door de overheid wordt opgelegde en het ritme van de wijzigingen is het onmogelijk deze codes standaard in DBFACTw te voorzien. Temeer per bedrijf slechts een heel beperkt aantal codes wordt gebruikt. Een bedrijf uit de elektronische sector heeft helemaal geen baat aan codes uit de voedingssector. Deze codes moeten dus manueel worden ingegeven.

Gewicht in Kg

Hier wordt het totaal gewicht van de regel voor de bewuste code ingegeven. Dit is niet bij alle codes verplicht. Sommige codes werken niet op gewicht maar op aantal, sommige andere codes op beiden. De structuur van de codes in verband met gewicht en/of aantal eenheden is wel in DBFACTw opgenomen.

Eenheden

Hier wordt het totaal aantal eenheden van de regel voor de bewuste code ingegeven. Dit is ook niet bij alle codes verplicht. Sommige codes werken niet op aantal eenheden maar op gewicht, sommige andere codes op beiden. De structuur van de codes in verband met gewicht en/of aantal eenheden is wel in DBFACTw opgenomen.

Statistische Waarde

De waarde van de goederen, zoals aangegeven op de factuur.

Land van Herkomst

EG land van waar de goederen afkomstig zijn. De lijst van, de landen wordt opgevraagd met de toets F5. Het land van oorsprong moet niet meer aangegeven worden. Dit gebeurt enkel bij de invoer in een EG lidstaat vanuit een niet EG land en is dus per definitie eenmalig.

Vervoerswijze

Wijze waarop de goederen werden vervoerd. Deze wijzen zijn wel in DBFACTw geprogrammeerd. Deze wijzen kunnen opgevraagd worden met F5

Aard Transactie

Soort transactie. Waarover de aangifte gaat. Deze soorten kunnen eveneens met F5 opgeroepen worden.

 

Met de knop 'opslaan' worden alle aanpassingen onmiddellijk doorgevoerd in de intrastatgegevens van het document.