Wijzigen detail afschrijving

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Afschrijvingen >

Wijzigen detail afschrijving

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met dit menupunt kunnen sommige details van de investeringen worden gewijzigd. Deze wijzigingen zijn al dan niet beperkt naargelang er al dan niet reeds afschrijvingen op het actief werden geboekt.