Wijzigen E-mail en SMS

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule > Verwittigingssysteem >

Wijzigen E-mail en SMS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via de button <Wijzigen> in de werklijst kunnen we de E-mail en SMS verwittiging wijzigen.

1. email – Bestelbon klant : bestelling klaar

 

De beschikbare velden (bv #Document number#) worden vervangen door het respectievelijke veld.
Indien per rappel de tekst afwijkt kan met #R1# gewerkt worden:

 

Bv:    #R1Bericht 1##R2RappelBericht 2#
Resultaat bij rappel 1 :  Bericht 1
Resultaat bij rappel 2 :  RappelBericht 2

 

2.  SMS instellen

 

Instelling SMS is gelijkaardig met E-mail

 

3. Brief en Fax instellen Via Crystal reports:

 

NotifyDelivery.rpt = bestelling klaar
NotifyDeliveryDelay.rpt = bestelling uitgesteld
NotifyService.rpt = service klaar

 

Protip

In het Crystal Reports rapport kan voor elke taal en elke rappelstatus de tekst aangepast worden:
taal : cTaal
rappelnummer:  k_rapnum
 
Voorbeeld van formule:

select {?cTaal}

case "N": "Hierbij wensen we u te bevestigen dat uw bestelling klaar staat "

case "F": "Par ceci, nous voudrions vous informer que votre commande est prête"

default: "Hereby, we would like to inform you that your order is ready"