Werkstation configuratie

Navigation:  Basis > DBFACTw Menu > Werkstation configuratie >

Werkstation configuratie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via dit menupunt worden de verschillende PC's in het DBFACTw-netwerk geconfigureerd.

U kan hier instellen hoe DBFACTw zich moet gaan gedragen indien wordt gestart van op het geselecteerde werkstation.