Leveringen werklijst

Navigation:  Commercieel beheer > Verkoop > Leveringsbons >

Leveringen werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voor meer uitleg over werklijsten, zie 'werken met werklijsten'. Verder staat beschreven wat de specifieke mogelijkheden zijn van de leveringwerklijst.

 

 

Opvragen:

Hier heb je de keuze tussen enerzijds het opvragen van het geselecteerde document, de klantgegevens of alle leveringen van de geselecteerde klant.

Wijzigen:

Door deze button te gebruiken kan je de geselecteerde leveringsbon aanpassen, bepaalde statussen wijzigen en nog meer...

Markeren:

Alles markeren, enkel de selectie markeren, de rest markeren, kortom markeren.

 

Zoeken:

Om snel selecties te kunnen maken via barcode, kan men de werklijst leveringen 'opvullen' via de nieuwe zoek knop. Je drukt op zoek, en in het vakje ernaast,  kan men de juiste barcode scannen. Voor gebruikers van het digitaal archief, kan de archief-barcode (minimum 9 cijfers) gescand worden. Gebruikers die het nummer van het leveringsdocument als barcode op het document hebben staan, kunnen gewoon dit document ook scannen (normaal 8 cijfers). Ook de barcodes met een 'L' vooraan voor 'levering' (livraison), worden gebruikt om te zoeken. Indien het document al in de lijst voorkomt, wordt de positie in de lijst op deze levering gezet. Indien deze nog niét voorkomt, wordt de levering automatisch toegevoegd. Is het document niét gevonden, krijgt men een melding op het scherm. Je kunt het 'zoekveld' slechts verlaten als deze volledig leeg is. De reden daarvoor is dat je makkelijk meerdere documenten na mekaar kunt scannen.

 

 

Protip

Deze manier van werken is zeer handig om de werklijst op te vullen met bv. leveringsbons die afgewerkt zijn, waarvan men de status wenst te wijzigen.

 

 

Afdrukken:

Druk een overzicht van de leveringen af, druk deze collectief af of mail deze integraal door.