Werking van de klantenkaarten

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Klantenkaarten >

Werking van de klantenkaarten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eerste en vooral dienen we het type klantenkaart te activeren voor de klant. Dit kunnen we doen via de relatiefiche-tabblad klant

 

 

 

Nadat u op dit scherm de correcte klantenkaart heeft gedefinieerd kunnen we van start gaan.

Naargelang uw instellingen in direct-menu 909 (zie hier) zal DBFACTw kijken naar de groep, de soort of alle artikelen.

 

 

Werking 1: Kasverkopen worden aangemaakt op "contante klanten"

 

Om de klantenkaarten te kunnen gebruiken bij contante klanten is het noodzakelijk dat deze optie aanstaat in de parameter modules onder direct-menu 31. Zie hier.

 

Na het afsluiten van uw kasverkoop komt u in het overzichtsscherm van de klantenkaarten waar u vervolgens de gepaste relatie kan selecteren

 

 

Toevoegen:

Na het markeren van de artikelen kan u door op deze button te drukken de artikelen overdragen naar de klantenkaarten. U kan hier dus nog altijd gaan beslissen om een bepaald artikel, dat normaal wel in aanmerking komt om op de artikelfiche te worden verrekend, niet te verrekenen.

 

 

 

 

Werking 2: Kasverkoop of factuur op naam.

 

Laat ons als voorbeeld een factuur nemen op klant Herr Seele. We maken dus een factuur aan op dezelfde manier zoals we altijd doen met DBFACTw en vervolgens na het afsluiten van deze factuur komt u in onderstaand scherm.

 

 

Na het klikken op de button toevoegen zullen de artikelen in onderstaande grid worden overgedragen naar de klantenkaart. Indien u toch een atikel niet wenst over te dragen dient u de markering in de voorste kolom uit te zetten.

 

 

 

Werking 3: Collectief factureren van leveringsbonnen

 

Bij het collectief factureren van leveringsbonnen