Opstart Creditsmodule

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits >

Opstart Creditsmodule

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De module credits wordt beschouwd als een uitbreiding op het commerciëel beheer.

Om deze module in gebruik te nemen moeten volgende stappen gevolgd worden.

 

Licentie

Eerst en vooral wordt in de licentie de creditsmodule geactiveerd.

Parameters module

Via de parameters module onder het gedeelte 'uitbreidingen commecieel beheer', kan men deze module vervolgens activeren. Voor een beschrijving van parameters zie 'parameters Creditsmodule'

Credits type

Een credits type wordt gedefinieerd om in gebruik te nemen.  De registratie van deze types vindt u onder het filebeheer terug.

Artikelen

Vervolgens registreren we bij de artikelen die in gebruik worden genomen, enerzijds om credits aan te rekenen, anderzijds om credits op te nemen, hun credit status en credits coëfficiënt

Relatie

Bij de relatie wordt ingevuld of ze actief zijn met credits

 

Als deze zaken allemaal ingesteld zijn, kan men onmiddellijk de Creditsmodule in gebruik nemen.