Werking

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix >

Werking

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het principe van de prijzenmatrix is dat de gebruiker een aantal 'spelregels' opstelt, en deze worden gebruikt om de prijzen en kortingen te berekenen.

 

De berekening van de prijs en/of kortingen gebeurt in de prijzenmatrix module via het doorlopen van een aantal regels. Deze regels kunnen door de gebruiker zelf worden bepaald. Vanaf dat de regels gedefiniëerd zijn, zal het programma rekening houden met deze nieuwe regel.

 

Het resultaat wordt verkregen door de regels te doorlopen. Indien tijdens het doorlopen van deze regels, de 'ingave' aan deze regel voldoet, wordt het resultaat weerhouden. Dit betekent in de praktijk dat meerdere regels uiteindelijk weerhouden zullen worden.

 

In de matrix regels zelf wordt vermeld wat uiteindelijk moet gebeuren indien meerdere regels tot een uitkomst komen. Zo kan het voorkomen dat een promotie tot een bepaalde prijs komt, maar dat ook een persoonlijke prijs (die op vandaag gehanteerd wordt), ook toegepast wordt.

Via het systeem van de 'uitkomst' in de regel, wordt door de prijzenmatrixmodule bepaald welke uitkomst definitief gebruikt wordt.

 

Voordeel van de prijzenmatrix is dat u een overzicht kunt verkrijgen van al deze prijzenmatrix regels, en dat u expliciet kunt zien waarom een bepaalde regel uiteindelijk tot de uitkomst heeft geleid.

 

Lees hier verder hoe u een prijzenmatrix regel aanmaakt.