Werking opmaak BTW aangifte

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > Boekhoudkundige lijsten > BTW > BTW aangifte scherm >

Werking opmaak BTW aangifte

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Uitleg werking:

 

De BTW aangifte kan: op scherm of printer opgevraagd worden om zo deze af te drukken en er kan een XML bestand aangemaakt worden, dat naar Intervat elektronisch verstuurd kan worden, het volstaat om het vinkje Aan te vinken bij "Maak Intervat XML bestand".

 

Na het ingeven van de criteria en het klikken op de OK button op de BTW aangifte, worden de gegevens berekend en wordt er gevraagd of een aanpassing van de vakken gewenst is. Daarbij kunnen de bedragen in de vakken zelf worden aangepast. Dit kan nuttig zijn indien een van de vakken bvb. een negatief cijfer vertoont. Bij deze wijzigingen moet wel worden gelet op de consistentie van de gegevens.

De wijzigingen van de vakken hebben geen uitwerking op de grootboekrekeningen en worden niet naar de toekomst toe bijgehouden. Dit betekent dat als u een negatief vak op 0 zet, bij de volgende aangifte niet automatisch het gewijzigde bedrag wordt toegevoegd.

 

 

Na het aanmaken van de BTW aangifte, komt de vraag of de BTW aangifte dient weggeschreven te worden. Dit is nodig voor het berekenen van de statistieken, jaaromzetten, voor de toekomstige BTW vergelijking e.d.m. Indien uw aangifte definitief is, mag u deze dus zeker wegschrijven. Indien de gegevens van een bepaalde periode zijn gewijzigd, worden bij het wegschrijven van de aangifte de vorige gegevens van dezelfde aangifte overschreven. Indien u deze NIET wegschrijft, krijgt u nog steeds een melding dat de aangifte is weggeschreven. Dit is normaal omdat DBFACT ALTIJD een excel bestand ook wegschrijft.

 

In dit Excel bestand, BTWDETAIL.XLS genaamd, worden alle details (alle bedragen) opgenomen die in de BTW aangifte zijn verwerkt, vak per vak, document per document. (In het Excel bestand wordt evenwel geen rekening gehouden met de aanpassing van de vakken.) Hierdoor kan heel gemakkelijk fouten of negatieve bedragen opgespoord worden. Dit bestand wordt weggeschreven onder de dossiermap.

 

Na het wegschrijven of het aanmaken/opvragen van de BTW aangifte, komt de vraag of u de periode wenst te blokkeren, maw aan- en verkoopdatum (in de boekhoudperiodes) worden hierdoor automatisch geblokkeerd. Deze blokkering houdt in dat er geen enkel document (zowel boekhoudkundige als commerciële documenten) meer kan gewijzigd/opnieuw opgeslagen worden. Dit zorgt er dus voor dat de gegevens van deze periode hetzelfde blijven als de gegevens die opgenomen zijn in de BTW aangifte.

 

Het Intervat XML bestand dat wordt aangemaakt, wordt weggeschreven op de locatie welke ingegeven is in de parameters Helpkey 960759. Indien deze niet aangepast is geweest, is dit standaard: c:\bfiles\

 

De link om manueel naar de Intervat website te gaan is: http://minfin.fgov.be/portail1/nl/intervat/welcomeintervatnl.html

Klikken op het grote Intervat logo waar vervolgens een bestand kan ingelezen worden. Dit lukt alleen indien een Isabel/GlobalSign of Certipost certificaat hebt geïnstalleerd staan op de computer of indien u beschikt over een elektronische identiteitskaart (EID).

 

Protip

Indien een Tijdelijke centralisatie is uitgevoerd in dezelfde periode als de periode van BTW aangifte (bv tijdelijke centralisatie op 15/09 en BTW aangifte maken van 01/09 tot 30/09) komt volgende melding:"Automatisch afgesloten kasverkopen gevonden op rekening #pmess1# voor deze periode. Vergelijking BTW-aangifte met grootboek kan verschillende resultaten geven." Bij deze melding dient de Tijdelijke centralisatie uitgevoerd te worden. Vervolgens komt de berekening van deze nog niet afgesloten kasverkopen op huidige datum en maw dus niet meer in dezelfde periode dan de periode van de in te dienen BTW aangifte.