Werking

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule >

Werking

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze module vinden we terug hoe klanten backorders gekoppeld zijn aan de stock en/of backorders leverancier . Via deze weg krijgen we zicht hoe de leveringen kunnen gebeuren, of er problemen zullen rijzen door te late leveringsdata etc.

 

Een nieuw concept wordt ingevoerd:

 

EVS (Effectief Vrije stock): dit is de totale stock van een artikel minus de som van de van het artikel toegewezen backorders aan de stock.  Dit is daarom niét noodzakelijk hetzelfde als een Vrije Stock, aangezien artikelen toegewezen kunnen zijn aan backorders, zonder dat ze al toegewezen zijn aan de stock zelf.  Zo is de spreiding qua stock door verwachte recepties en leveringen onmiddellijk zichtbaar en conflicten analyseerbaar.

 

Opgelet: eenmaal een backorder verdwenen is (door verwijdering, of eenvoudigweg door uitlevering, worden deze ‘records’ uit de Toewijzings-tabel verwijderd!).

Er wordt geen historiek bijgehouden hoe toewijzingen ooit gebeurd zijn. Indien men dit wel zou willen, is juist de ‘magazijnopdrachten’ module nodig: deze zorgt voor het bijhouden van de toewijzings(opdrachten), en hun status rond uitvoering daarvan.

 

Per toewijzing kan ook een status worden bijgehouden. Dit is vooral voor mensen die geen ‘magazijnopdrachten’ wensen, maar eigenlijk per ‘toewijzing’ informatie willen bijhouden voor deze toewijzing.

 

 

Voorbeeld van de toepassing met volgende parameters.

1.Automatische toewijzingsgedrag(voorkeur) : Voorkeur stock, daarna backorder leveranciers zo vroeg mogelijk.

2.Automatisch toewijzing in bestelbon klant : Vragen

3.Automatisch toewijzing in bestelbon leveranciers : Vragen

4.Default toewijzingsstatus (behalve bij receptie) : Picken van Receptie

5.Default toewijzingsstatus bij receptie : Picken van Receptie

6.Manuele recepties automatisch toewijzen : Vragen

7.Indien toewijzingsproblemen bij gedeeltelijke BO Lev overname : Automatisch toewijzen anders met keuzescherm.

8.Bij wijzigen receptiebon toewijzingen controleren : Vragen om te controleren.

9.Na receptie de toewijzingswerklijst tonen : Ja

10.Na receptie afdruk toewijzingen van receptie : Ja

11.Controle effectief vrije stock in bestelbon klant : Controle per regel, waarschuwing met antwoord NEE

12.Controle effectief vrije stock in factuur/kas/levering : Controle per regel , waarschuwing met antwoord NEE

 

Dit om een zo volledig mogelijk beeld te geven van deze module.

 

Stock toewijzing

De stock toewijzing is rechtstreeks aan fysisch aanwezige stock gekoppeld. Op deze manier 'reserveert' men de aanwezige stock voor een bepaalde klant. Om geen verwarring te verkrijgen met de reservatiemodule (die anders werkt), wordt hier het woord 'reservatie' niet meer gebruikt.

Backorder toewijzing

Een backorder toewijzing is rechtstreeks gekoppeld aan de bestelling (dus backorder) van de leverancier.