Werken met teksten in DBFACT?

Navigation:  FAQ > Hoe kan ik...? >

Werken met teksten in DBFACT?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

U kan in DBFACT op verschillende plaatsen en via verschillende manieren gebruik maken van vaste teksten, vrije teksten en vaste vrije teksten. Een overzicht:

Gebruik van factuurteksten in facturen: u kan via een instelling in Veranderen Variabelen/Documenten/Factuur/Extra Factuurtekst  inschakelen dat het systeem u de mogelijkheid biedt een extra factuurtekst me te geven bij het afsluiten van de factuur. U gebruikt deze mogelijkheid om bijvoorbeeld een tekst mee te vermelden als u een factuur maakt tegen een verlaagd BTW-tarief voor werken aan een gebouw ouder dan 5 jaar.

 

Gebruik van vrij teksten in documenten: u kan in ieder document in de regels een aantal lijnen vrije tekst ingeven. U selecteert hiervoor de de functie Vrije Tekst (ALT-T)  en u vult de tekst in. Het systeem zal zelf zorgen voor een optimale schikking door zinnen af te breken. U kan zoveel tekst ingeven als u wil.

Gebruik van vaste vrije teksten in documenten: u kan na het ingeven van een vrijet tekst in een document ook een aantal vrije teksten op voorhand vastleggen en keizen uit deze teksten. U kan dit doen via File Beheer/Documentbestanden/Vrije teksten. Geef een benaming aan de vrije tekst, geef hem in en bewaar. U kan de teksten nu in de documenten opvragen door de dropdown-menu te raadplegen. U kan verschillende vaste teksten na elkaar in geven door telkenmale de benaming de selecteren.

 

Gebruik van functietoetsen als tekst: in Veranderen Variabelen/Algemeen/Functietoetsen kan u een vaste tekst ingeven die u kan oproepen via de de functietoets.

Dit is handig als u bijvoorbeeld én steeds terugkerend woord wil gebruiken in een tekstlijn of in een omschrijving van een artikel.

 

Gebruik van teksten in herinneringen: in File Beheer/Herinneringen/Herinneringsteksten kan u verschillende teksten die worden gebruikt voor de herinneringen ingeven. Geef het nummer van de herinnering in en vul dan alle teksten aan.

 

Hier worden alleen de vaste teksten voor eeen herrinnering ingegeven. De andere teksten, zoals overzicht van de rekeningen-courant, facturen, vervaleen facturen, betalingen worden automatisch aangemaakt door het systeem en zijn niet wijzigbaar door de gebruiker.

 

U heeft de mogelijkheid om de contactpersoon voor de herinnering te koppelen aan de vertegenwoordiger. Op deze manier kunnen we iedere rappel laten "ondertekenen" door de vertegenwoordiger die is gekoppeld aan de relatie die de rappel ontvangt.

 

Gebruik van teksten in leveringstermijnbewaking: het systeem laat toe een aantal vaste teksten te gebruiken voor de leveringstermijnbewaking. Deze bewaking wordt gebruikt om de leveranciers op bepaalde momenten (wanneer geen leveringsdatum is bevestigd, wanneer die nadert of wanneer die is vervallen) te herinneren aan zijn verplichtingen. Het systeem maakt een lijst aan van artikelen die aan één van deze criteria beantwoorden. Deze lijst kan op verschillende manieren worden opgebouwd. Door in deze teksten alvast een vast stramien te stoppen, kunnen de mails naar de verschillende leveranciers sneller en efficienter worden aangemaakt.

 

Neem onder File Beheer/Herinneringen/lev.termijnbewaking eerst het type bewaking. U kan hier kieizen tussen de drie mogelijkheiden (BO zonder leveringsdatum, BO die zullen vevallen in een bepaalde week en de vervallen BO's). Vul de teksten die moeten worden gebruikt in de mails vervolgens in voor de 6 talen die beschikbaar zijn in DBFACT.

In "DBFACT" - "Layouts" - "Documenten" - "Documentteksten"