Werken met documenten

Navigation:  Commercieel beheer >

Werken met documenten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De basisgegevens zijn ingegeven, zodat we van deze informatie gebruik kunnen maken om documenten aan te maken. We denken hierbij aan de bedrijfsgegevens, en de noodzakelijke parameters die het invoergedrag van het document bepalen. De manier van ingave van een document kan trouwens sterk verschillen, afhankelijk hoe de parameters voor het dossier ingesteld zijn. Voor de juiste parametrage contacteert u best een ervaren DBFACT installateur, zodat het programma zich in verre mate kan aanpassen aan de werking van uw administratie. Uw administratie zal er alleen maar vlotter door lopen.

 

Het ingeven van een document bestaat uit verschillende secties:

 

Hoofding

In deze sectie wordt de basisinformatie ingegeven, noodzakelijk om het document in te kunnen geven. Deze informatie is voor nagenoeg alle documenten gelijk, en is nodig om bij voorbeeld te weten welke prijzen gehanteerd moeten worden in de volgende sectie.

Detail

In deze sectie worden de artikelen ingegeven, alsook bijkomend commentaar, of serienummers. Per regel kan een artikel toegevoegd worden. Een regel kan ook gewijzigd worden of verwijderd.

Afsluiting

Deze sectie kan, afhankelijk van de parameters, veel of weinig ingave verwachten. Om het scherm niet nodeloos druk te maken, werd gekozen om deze informatie bij afsluiting van het document pas zichtbaar te maken. Daar wordt bij voorbeeld gekozen of het document al dan niet onmiddellijk afgedrukt wordt.

Betaling

Het betalingsscherm is niet voor alle documenten van toepassing. Het laat toe om een betalings rechtstreeks aan het document te koppelen. Deze betaling wordt onmiddellijk in het kasverslag en het kasboek bijgeschreven.

 

Op de volgende help-pagina's vindt u een gedetailleerde uitleg over deze gedeelten.

Lees verder over de hoofding.