Werken met de combobox?

Navigation:  FAQ > Hoe kan ik...? >

Werken met de combobox?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Comboxen vinden we op verschillende plaatsen in DBFACT.

 

In een relatiefiche wordt dit bijvoorbeeld gebruikt om de taal van de klant aan te duiden (zie fig). Een combobox wordt gebruikt wanneer de keuzemogelijkheden eerder beperkt zijn en/of vastgelegd door het systeem.

 

 

Openen van de combobox (openvouwen) gebeurt door of rechts in het driehoekje te klikken of (in DBFACT) de spatiebalk in te drukken.

 

Een selectie maken  in een combobox gebeurt door op de juiste keuze te klikken of (in DBFACT) door via de pijltjestoetsen naar de juiste keuze te gaan en ENTER te drukken.

 

Protip

 

Om te vermijden dat u de combobox eerst moet openvouwen kan u als geoefend gebruiker tevens de eerste letter van de keuze intikken. In ons voorbeeld kan u wanneer de combobox geselecteerd is gewoon de letter F indrukken om de taal Frans te selecteren.