Werken met wildcards in een selectiescherm

Navigation:  Starten met DBFACTw > Werklijsten > Een selectiescherm >

Werken met wildcards in een selectiescherm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ingave Zoekstring

Beschrijving zoektekst

Operand wordt

Gezocht op

Snelheid

ABC

Geen ?, geen *

Begint met

Tekst die begint met ABC

Snel

*ABC

Geen ?, * vooraan

Eindigt met

Tekst die eindigt op ABC

Niet optimaliseerbaar

ABC*

Geen ?, * achteraan

Begint met

Tekst begint met ABC

Snel

AB*C

A???BC

? of * in de zoektekst

Zoals

?= één karakter

*= 0, 1 of meerdere

Indien niet begint met * of ?, dan snel

*A*BC

Een ? of * in de zoektekst

Zoals