Werken met retours in DBFACT

Navigation:  FAQ > Hoe kan ik...? >

Werken met retours in DBFACT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Iedereen weet dat het bijhouden van retours, goederen die terug worden gestuurd naar uw leveranciers of goederen die worden teruggebracht door uw klanten, soms een administratie op zich kunnen zijn.

Beide verschillende retourprocedures worden hieronder besproken.

 

 

Retour leverancier

 

Mijn leverancier Delta Light heeft me 100 inbouwspots geleverd maar na ontvangst van deze goederen (receptie) blijken deze ontvangen goederen de verkeerde te zijn.

 

De eerste stap is natuurlijk de leverancier laten weten dat deze goederen opnieuw moeten worden afgehaald en moeten worden gecrediteerd. Wat belangrijk is in deze procedure is het correcte verloop van onze voorraad (onze stock) en de correcte terugbetaling (creditering) van de goederen door onze leverancier.

 

Stap 1: Aanmaak document retour naar uw leverancier

 

We maken eerst een bestelbon leverancier op met negatieve waarden. Dus m.a.w. de 100 inbouwspots van Delta Light worden negatief ingegeven op onze bestelbon leverancier.

 

 

Indien u nu na afsluiten van deze negatieve bestelbon even kijkt in de backorders van deze leverancier, dan zal u zien dat deze regel is bijgevoegd.

 

 

 

Stap 2: Goederen worden afgehaald door uw leverancier

 

De volgende stap is inderdaad dat de goederen worden afgehaald door uw fabrikant. Op het moment van afhaling zal uw leverancier u een document bezorgen als bewijs van afhaling. Op basis van dit document kan je nu best uw goederen terug uit stock nemen. Immers op het moment van afhaling staan de verkeerdelijk geleverde goederen nog altijd in voorraad. Dus de stock van uw artikel 014348 staat nog altijd op +100.

 

We passen onze stock niet manueel aan, maar we doen dit op basis van menu 6-9-1, receptie goederen. Uiteraard is dit niet de correcte benaming voor dit type transactie maar om hier voorlopig nog een ander menupunt aan te geven...

 

 

Na afsluiten van dit type document zal de stock van artikel 014348 met 100 worden afgetrokken, dit moet ook zo want de goederen zijn zojuist opnieuw afgehaald door uw leverancier.

 

Protip

Druk misschien dit receptie goederen document na afsluiten ook af. Je hangt dit dan ter controle best aan de ontvangen creditnota van uw leverancier.

 

 

Stap 3: Goederen worden gecrediteerd door uw leverancier

 

Om deze cirkel nu te completeren dienen we uiteraard nog een creditnota te ontvangen van onze leverancier die vervolgens correct zal worden verwerkt in DBFACT. We doen dit door gebruik te maken van menu 3-1-4-1, nml. creditnota's op aankopen. We maken dan volgende creditnota aan...

 

 

Om een beter overzicht te krijgen over de goederen die zijn teruggestuurd gebruiken we de button Afpunten Recepties. Vervolgens krijgen we een overzicht van alle nog openstaande artikelen die nog niet zijn overgenomen in een inkomende factuur of inkomende creditnota. Meer uitleg over het afpunten van recepties kan u hier terugvinden.

De volledige retourprocedure naar uw leverancier is nu afgerond.