Werken met Intervat

Navigation:  De Boekhouding > Boekhouding - basis > FAQ >

Werken met Intervat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vanaf DBFACT versie 2.50 kan de BTW aangifte eveneens opgestuurd worden via Intervat.

 

Intervat is de applicatie van het ministerie van financiën die gewone bedrijven toelaten hun aangifte elektronisch door te sturen in plaats van naar het scanningscentrum. De bijlagen dienen wel nog steeds naar het lokaal controlekantoor opgestuurd te worden.

 

Hoe gaat dit in zijn werk...

 

1.Eerst en vooral dient u een digitaal gekwalificeerde certificaat klasse 3 aangevraagd te worden. Dit certificaat is misschien reeds voorhanden met de Isabel Software, of kan anders worden aangevraagd bij Global Sign of Certipost. Alle informatie over het aanvragen kan teruggevonden worden op de website http://www.globalsign.net/intervat.cfm?lang=nl  of https://www.certipost.be/webshop/index.php?cPath=41&osCsid=ojgfh7v5oao7bg9du8esdgnkb6

 

2.Het certificaat installeren volgens de instructies.

 

3.Bij het opstellen van de BTW aangifte bestaat nu de mogelijkheid om een Intervat XML bestand aan te maken. Deze mogelijkheid kan u terugvinden onderaan het selectiescherm.

 

4.Bij het aanmaken van de BTW aangifte zal DBFACT een XML-bestand aanmaken in dezelfde map als de bankbestanden (standaard is dit c:\bfiles).

 

5.Open vervolgens de website waar u de aangifte elektronisch kan indienen, nl. op http://minfin.fgov.be/portail1/nl/intervat/welcomeintervatnl.html ga daar verder naar de Intervat afdeling (het blauwe logo bovenaan).

 

6.Indien de certificaten correct geïnstalleerd zijn, worden deze automatisch ingelezen en kan u de BTW aangifte verzenden door het XML-bestand in te lezen, door middel van de button <Openen>.
 

7.Eens het bestand ingelezen, zal de Intervat applicatie vragen om te tekenen. Vul hier dan je pincode in die geldig is voor het certificaat.
Indien er gewerkt wordt met de elektronische identiteitskaart moet er eerst wel een keuze van handtekening gemaakt worden. Kies hier voor 'Signature Key' (en dus niet voor 'Authentication Key').