Werken met indexering in geplande interventies

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Actie-planning >

Werken met indexering in geplande interventies

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vanaf versie 2.61f heb je nu ook de mogelijkheid om te werken met SOPA-indexes in de module actie-planning. Deze functionaliteit zal vooral worden gebruikt door die klanten die regelmatig terugkerende interventies hebben die dienen te worden gefactureerd.

 

Bij het vastleggen van de eerste interventie (planning) wordt er een bedrag afgesproken met de klant dat als basis zal dienen voor de facturatie van dit onderhoud. Dit bedrag is onderhevig aan een bepaalde index aanpassing die afhangt van de periode waarin de geplande actie wordt afgewerkt.

 

Laat ons de werking van deze even van naderbij bekijken:

 

Aanmaken van de te gebruiken indexen

 

Eerst en vooral dient u de te gebruiken indexen vast te leggen. Dit kan via direct-menu 672.

Hier dient u een nieuwe soort index aan te maken en dit per jaar.

 

 

 

Instellingen omtrent de werking van de indexering van acties

 

In onze Parameter Modules dat je kan terugvinden onder direct-menu 31

 

 

Bedrag van actie ook overnemen op factuur

Met deze instelling wordt ook het basisbedrag overgenomen op de factuur

Te gebruiken artikel bij facturatie bedrag

Welk artikel dient er vermeld te worden op de factuur bij aanrekening van de geïndexeerde actie

Te gebruiken index...

Welke index moet er worden gebruikt

 

 

Vastleggen van het origineel te indexeren bedrag

 

Het vastleggen van dit bedrag zal in de meeste gevallen gebeuren op het moment dat het materiaal wordt gefactureerd. Immers een interventie, die moet worden geïndexeerd, zal in veel gevallen over een onderhoud gaan. En vermits dit in principe over een onderhoud gaat dat betrekking heeft op aangekocht materaal en dat dus op een factuur staat naar de klant hebben we ervoor gezorgd dat het basis-bedrag van het onderhoud (het bedrag dat moet worden geïndexeerd bij het aanmaken van de actie vanuit een factuur kan worden ingegeven (of worden aangepast).

 

Waarschijnlijk zal het duidelijker worden na m'n voorbeeld...

 

Stel, ik verkoop een boiler aan een klant die jaarlijks dient te worden onderhouden. Het eerste onderhoud wordt evenwel reeds een maand na aankoop ingepland. Het basisbedrag is 50 € per onderhoud en is onderhevig aan de op dat moment geldende index.

 

Ik ga ervan uit dat uw indexen reeds zijn aangemaakt zoals in het vorige punt beschreven. Dus de eerst volgende stap is het aanmaken van de factuur waarop de artikelen komen te staan die de basis vormen van het onderhoud en waar we dus ook het basis-bedrag gaan vastleggen.

 

Bij het afsluiten van de factuur kan ik vastleggen of er een onderhoud moet worden ingepland.

 

 

Na het drukken op de button <Doorgaan> kom je in het scherm waar je de actie verder kan definiëren.

 

 

In dit scherm kan je het basisbedrag aanpassen naar het bedrag dat je hebt afgesproken met de klant.

Tevens kan je meer informatie rechts naast het basisbedrag terugvinden.

 

Origineel bedrag

Hier wordt het eerste initiële bedrag van de factuur geplaatst. Indien je dit bedrag aanpast naar bvb een bedrag dat je hebt afgesproken met de klant en dat als basis zal worden gebruikt voor indexatie dan zal na <Opslaan> dit bedrag worden aangepast.

Orginele index

Index die van toepassing is op het moment van aanmaak van de actie

Huidige index

Hier wordt de op dit moment geldende index geplaatst

 

 

Geplande onderhouden vastleggen

 

Meer uitleg kan je in het vorige topic terugvinden...

 

 

Onderhoud afwerken

 

Meer uitleg kan je in dit topic terugvinden...

Vervolgens kan je dit onderhoud gaan factureren. Om dit te doen druk je op de button <Onderhoud> en kies je daar voor de optie factureren.

Hou er wel rekening mee dat de financiële status van deze actie op mag gefactureerd worden dient te staan, anders zal dit niet lukken.

 

Indien het bedrag is geindexeerd zal dit ook vermeld staan op de factuur. Een voorbeeld kan je hieronder terugvinden.

 

 

Het basisbedrag dat is gefactureerd geweest is 50 €. U kan zien dat dit bedrag is geïndexeerd met de op dit moment geldende index.

 

Protip

Het is handig te weten hoe een index wordt berekend:

 

                                                <Nieuwe Index>

            Coëfficiënt  =              ------------------------

                                              <Oude indexwaarde

 

Voor een aparte regel wordt dan het bedrag als volgt berekend:

 

                                                <Nieuwe Index> - <Oude Indexwaarde>

            Bedrag nieuwe regel =   ------------------------------------------------  x  (oud) bedrag

                                                            <Oude Indexwaarde>