Werken met de snelkassa

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Point-Of-Sale > Snelkassa >

Werken met de snelkassa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het snelkassa-systeem zit verwerkt in de standaard form die wordt opgeroepen bij het drukken op F4, of het opvragen van het systeem via direct-menu 77.

 

 

 

De relatie Contante klanten wordt automatisch ingevuld. De snelkassa werkt steeds én enkel met Contante klanten.

 

Indien de verkopers zijn geactiveerd en bij de werkstationsinstellingen is de optie verkoper verplicht dan zal het systeem naar een verkoper vragen, dus stoppen op het verkoper veld in uw kasverkoop.

 

De cursor plaatst zich vervolgens op het artikelveld en de scanning kan nu aanvangen. In dit veld (rood omcirkelt boven) kunnen verschillende codes worden gebruikt. We overlopen even de verschillende mogelijkheden hieronder.

 

*5        

Om een aantal in te scannen artikelen aan te duiden. Bvb. er worden 5 pakjes sigaretten verkocht, dan drukt u eerst *5 + ENTER en vervolgens kan u de pakjes sigaretten scannen.

*-1      

Om een artikel terug te nemen of te corrigeren kan u *-1 + ENTER en vervolgens uw verkeerdelijk artikel scannen.

**

Om een kasverkoop tijdelijk af te sluiten en te starten met een nieuwe kasverkoop kan gebruikt u ** + ENTER en de kasverkoop wordt afgesloten voor deze verkoper. Wanneer de verkoper zijn naam terug ingeeft zal de code in de rode kleur worden weergegeven, duidend op een kasverkoop in wacht.

**

Om een tijdelijk afgesloten verkoop terug op te vragen kan u weer ** ingeven, de lijnen worden vervolgens getoond en de verkoop kan verder worden afgesloten. Deze functie werkt over alle kassa's heen zodat een verkoop kan worden opgestart op één kassa en op een andere worden afgesloten via dezelfde werkwijze.

A

Om een kasverkoop af te sluiten kan u A + ENTER gebruiken. De instellingen in de Veranderen Variabelen (menu 4) worden dan gevolgd. Door PageDown wordt het betalingsscherm afgesloten en door nogmaals PageDown te drukken wordt het kasticket afgedrukt.

F5

Om een artikel via een alternatieve methode op te zoeken dien je de zoeksleutel in te geven en te drukken op F5 en het systeem geeft een lijst met resultaten.

*

Om een kasverkoop af te sluiten met een specifieke betalingswijze dient u * + afsluitkarakter in te geven en de ingegeven betalingswijze wordt automatisch ingevuld bij het drukken op PageDown.

Het afsluitkarakter (soorten betalingswijzen) kan u aanmaken via direct-menu 574.

*K + nummer/naam:

Ingegeven klantnummer of klantnaam wordt opgezocht.

*FF

Het soort document wordt aangepast naar Factuur.

*LL

Het soort document wordt aangepast naar Leveringsbon.

*BB

Het soort document wordt aangepast naar Bestelbon klant.

*CC

Het soort document wordt aangepast naar Kasverkoop.

*PP

Het soort document wordt aangepast naar Prijsofferte.

*+ bedrag

Indien je bvb *C12.50 ingeeft wordt de kasverkoop afgesloten met het bedrag dat je hier specificeert. Indien je geen bedrag ingeeft wordt het bedrag van de kasverkoop overgenomen.

?

Geeft een overzicht van de combinaties die in dit veld kunnen worden ingegeven.

*-

Dit kan worden gebruikt om de kasverkoop af te sluiten zonder een betalingsscherm of ondocclose te krijgen. Het bedrag van de kasverkoop wordt als Cash ontvangen en de rest van de instellingen (kasticket, lade,...) worden allemaal uitgevoerd zoals standaard ingesteld. U dient hiervoor wel per werkstation te definiëren dat het afsluitscherm dient te worden overslaan na PageDown in betalingsscherm.

%xx

Met als de xx in te vullen als korting, bijvoorbeeld %15 geeft op de volgende regel 15% korting

 

 

Protip

Wanneer van een snelkassa toch een verkoop moet worden gemaakt op naam dan kan de gebruiker door met de pijltjestoetsen te werken een naam in te vullen in het veld Relatie.

 

 

Klungelalarm

Aangezien we hier spreken over een snelkassa-systeem is het duidelijk dat er bij ingave van de artikelen niet op alle velden wordt gezocht die in de artikelfiche beschikbaar zijn. Er wordt gezocht op volgende velden en in deze volgorde:

Stuknummer

Barcode

Artikelcode (als helpkey 936011 aanstaat)

Stuknummer bij de verpakkingen