Werkbon Werklijst

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Uitgebreid projectbeheer > Module Projectopvolging >

Werkbon Werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om de projectmedewerk(st)ers een soort van document te laten meenemen in invullen inzake bepaalde taken die dienen te worden uitgevoerd binnen het project is de Werkbon werklijst in direct-menu 1065 voorzien.

(de werking van de werklijsten is uniform en beschreven in het hoofdstuk "Werklijsten")

 

 

Nieuw

Deze optie staat u toe een nieuwe werkbon aan te maken

Opvragen

Hier kunt u kiezen voor Detail (Project opvolging) of Project (algemene project informatie)

Wijzigen

Op deze manier kan een werkbon worden aangepast

Markeren

 Via deze button kunt u een selectie van werkbonnen (de)markeren

Zoeken

 Deze functie spreekt voor zich

Afdrukken

 Kies hier voor het afdrukken van een lijst van de werkbonnen, een blanco of ingevulde werkbon

Sluiten

 Deze functie spreekt voor zich

 

Protip

Om in de werklijst een overzicht van de Werkbonnen te verkrijgen dient eerst het overkoepelende projectnummer te worden ingegeven in het veld Project.

 

Via de button <Nieuw> kunnen we een nieuwe werkbon maken. We geven in deze werkbon natuurlijk het betreffende projectnummer, de datum van uitvoering en de naam van de uitvoerder in. In het veld info staat de taakomschrijving.

 

 

Zie onderstaand een voorbeeld van een "Blanco werkbon".