Welkomstwoord

Navigation:  Inleiding >

Welkomstwoord

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Geachte heer/mevrouw,

 

T.M.L. en uw dealer dankt u voor de aanschaf van DBFACT. We hopen dat u een even enthousiaste gebruiker wordt als de duizenden andere gebruikers die ondertussen met DBFACT werken.

 

DBFACT is juist door de gedrevenheid van klanten en ontwikkelaars geëvolueerd tot een praktisch ingesteld programma waarmee u juist kunt doen wat u wilt: efficiënt de administratie in uw organisatie verwerken.

 

Dit houdt ook in dat DBFACT snel evolueert. Gebruikers die geruimd tijd met DBFACT werken zien het pakket jaar na jaar evolueren, juist zoals dit in de maatschappij gebeurt. Om deze nieuwe mogelijkheden snel en efficiënt te documenteren, dit bovendien in meerdere talen, hebben we gekozen voor een geïntegreerd helpsysteem dat synchroon loopt met de handleiding. Dit betekent dat de handleiding meer gezien wordt als een naslagwerk dan een echte leidraad voor de opleiding in het gebruik van het programma.

Bij de afgedrukte handleiding beperken we ons tot de essentiële informatie die nodig is om vlot te kunnen starten met DBFACT. Indien je dus iets niet zou terugvinden in onze afgedrukte handleiding vragen wij u ook even onze geïntegreerde helpfile te bekijken!

 

De ontwikkeling van DDMS (DBFACT Direct Messaging Service) is ook iets nieuws. Meer informatie over dit communicatiemiddel tussen u, onze klant en de ontwikkelaars van DBFACT, kan u hier terugvinden.

 

Tenslotte raden we u sterk aan om ook een aangepaste training te volgen tijdens de opstart, maar ook het verder evolueren van DBFACT in uw administratie. Aparte informatie is daarvoor beschikbaar in de helpfile, alsook op de website www.dbfact.be. Indien u daarenboven nog vragen heeft die u niet onmiddellijk terugvindt in de handleiding of het helpsysteem, aarzel niet met ons contact op te nemen. Door het unieke concept van het all-in service-contract beschikt u immers om te allen tijde gebruik te maken van onze helpdesk.