Wat is XML?

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > XML connectie Leverancier: Online informatie >

Wat is XML?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om informatie te kunnen bekomen van uw leveranciers over de voorraadsituatie en de juiste aankoopprijs zijn er een aantal vereisten waaraan moet worden voldaan.

De leverancier moet uiteraard de data ter beschikking stellen en moet het toelaten tot een toepassing (in dit geval DBFACTw) gegevens gaat opvragen in een andere toepassing.

 

Anderzijds moeten beide systemen elkaar "begrijpen". Dat wil zeggen, de gegevens die worden vertsrekt worden verstrekt op aanvraag en die aanvraag moet worden begrepen. Om beide systemen te laten "praten" met elkaar is een universele drager, laat het ons taal noemen, nodig en die vinden we terug in xml.

 

 

Wat is XML?

 

De introductie van XML in de automatisering markeert een grote omslag in de technologie. Ondanks de hype die er aan wordt gegeven, is The Missing link van mening dat de impact die XML heeft op de informatietechnologie, niet onderschat moet worden. XML betekent een doorbraak ten opzichte van de huidige technologie. Een doorbraak die vergelijkbaar is met de vervanging van de ponskaart door de harde schijf. In het verleden werd XML vaak gezien als de vervanger van HTML. TML is van mening dat HTML zal blijven en dat XML het data domein in berichtgeving en opslag zal beheren.

 

 

Waarom XML ?

 

1. XML is a meta-taal!

XML definieert en beschrijft elke vorm van informatie.

 

XML is, per definitie, uitbreidbaar. Gebruikers, gebruikersgroepen en standaardisatie organisaties gebruiken XML als platfom-onafhankelijke taal om markup talen te definiëren voor specifieke ideeën en schema's voor elke vorm van datamodellen. XML overbrugt het gat tussen document-georiënteerde en record-georiënteerde processen.

 

2. XML is tekst-gebaseerd en makkelijk om te lezen!

Documenten kunnen gelezen worden door applicaties en mensen.

 

Per definitie is de inhoud van een XML document gemarkeerd met tags. Tags zoals <Productnr> of<Prijs> beschrijven helder en duidelijk het type informatie die het element bevat. Als elk document deze tags bevat, kunnen XML documenten worden begrepen zonder de applicatie te gebruiken die het document heeft gecreëerd. Ook mensen kunnen XML lezen, omdat XML documenten ASCII (of UNICODE) tekst bevatten; een mogelijkheid die het onderhoud vergemakkelijkt.

 

3. XML is ideaal voor gestructureerde documenten!

XML documenten zijn hiërarchisch van structuur!

 

Met XML kunnen complexe informatie structuren worden gebouwd. In principe is het mogelijk om complexe xml documenten te converteren naar relatie technologie, echter dit is erg optimistisch. Het in kaart brengen van XML elementen naar en vanuit relationele tabellen is een langzaam proces en vergt zeker een groot gedeelte van normalisatie en optimalisatie inspanning voordat een XML document fatsoenlijk kan opgeslagen worden.

 

4. XML is media neutraal!

XML scheidt de inhoud en presentatie (lay-out) van een document.

 

Stylesheets beschrijven hoe het document opgemaakt wordt voor verschillende output media zoals pdf. Stylesheets kunnen worden toegepast op elk XML document. XML en de daaraan gerelateerde standaarden bieden de mogelijkheid tot personalisatie van informatie, zonder dat de oorspronkelijk documenten moeten worden aangepast.

 

5. XML is meertalig!

XML is gebaseerd op Unicode.

 

Door de mogelijkheid om elk karakter te presenteren in bijna alle talen van de wereld - Chinees en Japans inbegrepen – ondersteunt XML de documenten- en data-uitwisseling in meerdere talen. XML tools ondersteunen zowel de West-Europese als de Aziatische talen, er is dus geen specifieke ontwikkeling nodig.

 

6. XML helpt integratie van zaken doen!

XML verlaagt de barrière van een wereldwijd e-business netwerk.

Huidige Elektronische Data Interchange (EDI) oplossingen zijn moeilijk en duur om te implementeren en te onderhouden. Met de flexibiliteit van XML in het definiëren van industrie specifieke woorden, is het zelfs mogelijk voor kleine of middelgrote ondernemingen om toegang te krijgen naar EDI netwerken met gebruikmaking van kant-en-klare technologieën die gebaseerd zijn op Internet standaarden.

 

7. XML is open!

Standaarden worden gesteund door alle grote leveranciers.

Grote IT bedrijven zoals IBM, Microsoft, Oracle, Software AG, Sun Microsystems, The Missing Link ;-) en anderen hebben allen grote investeringen gedaan in XML en nemen actief deel in het standaardisatieproces van XML.