Wat doen met ons resultaat?

Navigation:  Starten met DBFACTw > Werklijsten >

Wat doen met ons resultaat?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Waar werklijsten oorspronkelijk ontstaan zijn om snel selecties uit een tabel van DBFACT te maken, is het ondertussen gerijpt tot een volwaardig werkinstrument, waar ook output even belangrijk geworden is.  In die zin is werklijst letterlijk te nemen.

 

 

Markeren en wijzigen

 

De button <Wijzigen> zorgt er voor dat het aangeduide item gewijzigd kan worden. De fiche van het item komt te voorschijn, u kunt de nodige aanpassingen doorvoeren, opnieuw bewaren en ook in de lijst worden deze aanpassingen doorgevoerd.

Indien u echter meerdere items (tegelijkertijd) heeft aangevinkt, dan reageert DBFACT anders. Immers, het programma gaat er dan van uit dat u al deze items tegelijkertijd wenst aan te passen.  

 

 

Groeperen en berekenen

 

Handige, krachtige functies in DBFACT zijn de statistieken, die met een druk op de knop rechtstreeks uit een werklijst te halen zijn. U vindt hierover informatie in een aparte pagina: geavanceerde werklijstfuncties.

 

 

Afdrukken / export

 

Op nagenoeg alle werklijsten is een button <Afdrukken> terug te vinden. Met deze button kunt u een lijst bekomen van alle items op de lijst.  U hoeft de items niet te markeren om de volledige lijst te verkrijgen. DBFACT gaat er van uit dat, als er geen enkel item gemarkeerd is, u de volledige lijst wenst. Via het afdruksysteem kunt u trouwens steeds van de gegevens een MS Excel spreadsheet of pdf bestand maken.