Wat is een project?

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer > Basis projectbeheer >

Wat is een project?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

De module projectbeheer is een module die in het leven is geroepen om op een relatief nauwkeurige wijze een bepaald project op te kunnen volgen.

Concreet betekent dit dat u in eerste instantie een project in het leven roept en daarna aan dit project een volledig scala aan variabelen toekent.

 

Stel u de volgende situatie voor:

 

U krijgt van een bepaalde klant een lastenboek dat u volledig moet uitwerken of laat het ons anders stellen: u moet a.d.h.v. het verkregen lastenboek een offerte uitwerken om de materialen voorgesteld in dat lastenboek te gaan opleveren. In dit geval spreken we eigenlijk over een volledige studie die moet gemaakt worden (waar uzelf of uw personeel tijd gaat gaan insteken). Uiteraard wenst u deze offerte binnen te halen door een goede prijszetting, maar langs de andere kant wilt u er uiteraard ook nog aan verdienen (wat me heel logisch lijkt). Zou het dan niet interessant zijn dat we aan elk officieel document dat kan worden aangemaakt in DBFACTw een bepaald 'projectnummer' kunnen toewijzen en dat via de projectopvolging op een relatief simpele manier direct een overzicht te verkrijgen is van de verbruikte materialen, uren enz?