Wat is projectbeheer?

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Projectbeheer >

Wat is projectbeheer?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Projectbeheer. Iedereen heeft er een eigen visie en opinie over. DBFACTw heeft niet de intentie een tweede 'super projectbeheersprogramma' te worden, maar voor gebruikers die een basisfunctionaliteit in projectbeheer wensen, is het programma zeker geschikt.

 

Een project is een 'opdracht' dat meestal over een zekere termijn gespreid wordt, en dat over de ganse cyclus van het commercieel beheer gespreid wordt. Daarmee wordt bedoeld, dat er prijsoffertes, voorstellen, en vooral ook een uitgebreide opvolging moet in kunnen gebeuren. Daarom wordt een onderscheid gemaakt in typische stadia van projectbeheer:

 

 

Offertestadium

U krijgt de kans om een offerte te maken voor een uitgebreide opdracht, met verschillende fases. Deze fases worden subprojecten genoemd. Daarbij worden een aantal 'basis'parameters, gekoppeld aan het project ingegeven en deze kunnen zorgen tot geautomatiseerde en complexe berekeningen.

Voorbeeld: u verkoopt zwembaden en wenst, op basis van de afmetingen van het zwembad, de afstand tot het huis en de noodzakelijke opgraving vrij automatisch te berekenen wat de kostprijs voor de plaatsing van dergelijk zwembad zou zijn. Daarom kunnen 'type' offertes ingegeven worden.

Orderstadium

De offerte is binnen en de goederen die nodig zijn voor dit project komen mondjesmaat binnen. Dit houdt in dat de reeds in DBFACTw goed uitgebouwde orderadministratie op basis van het bestelde project zijn werk kan doen. De artikelen voor het project komen binnen en worden automatisch gekoppeld aan het project. Ten allen tijde kunt u zien of het project al uitgeleverd kan worden of tegen wanneer normaal het project zou uitgeleverd kunnen worden.

Project opvolging

Met deze optie plaats je de geselecteerde contactpersoon op historiek.

Nacalculatie

Via deze button kan je onmiddellijk zien in welke DBFACTw-functies deze contactpersonen allemaal worden gebruikt.

 

Vandaag beschikt DBFACTw alleen over een basis project opvolging. Niets van de voorgaande stadia of vorderingsstaten dus. Voor deze zaken wordt verwezen naar gespecialiseerde pakketten, die dit ganse beheer in een uitgebreide manier kunnen beheren.

 

Opmerking:

Met dit projectbeheer wordt zeker niet verder naar planning gekeken. Immers, planning in projectbeheer is dermate complex.