Waarom CODA gebruiken?

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > CODA module >

Waarom CODA gebruiken?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

Vanzelfsprekend zal niet alle informatie in de uittreksels herkenbaar zijn. Als u uw leveranciers steeds met dezelfde structuur uitbetaald, is dit zeker niet het geval voor uw klanten. Sommigen vermelden enkel het factuurnummer of een deel ervan of enkel het klantnummer of betalen meerdere facturen in één bedrag of vermelden helemaal niets. In het slechtste geval kan het zelfs een derde zijn, die de factuur van uw klant uitbetaalt.

Daarom werd de CODA module van DBFACTw voorzien van 'leermogelijkheden', waardoor de gebruiker bepaalde modellen aan het pakket kan aanleren. Na de gegevens te hebben ingebracht zal DBFACTw de volgende vergelijkbare betalingen eveneens kunnen herkennen.

 

U beschikt over Isabel of een andere banking software die toelaat de bankuittreksels elektronisch te ontvangen.

Het doel van deze module is daarom het intensieve werk van het boeken van bankuittreksels te verzachten. Door de informatie binnen te halen van de banking software en deze op te slaan in de bestanden, kan DBFACTw dankzij de Coda module de informatie uit deze bestanden analyseren en nagenoeg volautomatisch het volledige rekeninguittreksel boeken.

 

De CODA module heeft daarom maar één doel: een enorme tijdswinst.

 

Tip: om deze manier van werken zo efficiënt mogelijk te doen verlopen, kunt u alvast de gestructureerde mededeling op uw verkoopdocumenten laten afdrukken. Vraag daarom aan uw dealer of TML een aanpassing van uw factuurlayout.

 

We gaan dieper in op de activering van deze module