Vouchers en Punten

Navigation:  CRM > Uitbreidingen op CRM functies > Evenementenbeheer >

Vouchers en Punten

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Het is nu ook mogelijk mits activatie van onze module evenementenbeheer om te werken met vouchers.

 

Een voucher is een vorm van een klantencredit dat wordt aangekocht door de klant of dat als commerciële oplossing kan worden geschonken aan de klant.

Aan het aangekochte of verkregen voucher worden punten gekoppeld waardoor het mogelijk is dat de klant de georganiseerde opleidingen (evenementen) betaald met de in zijn bezit zijnde vouchers (waar hopelijk dan nog punten op staan).

 

Aan elk artikel in DBFACTw kunnen punten worden gekoppeld. Als je de vorige hoofdstukken volledig hebt doorgelezen dan weet je onderhand wel al dat je aan elk evenement een bepaald facturatie-artikel kunt koppelen (zie hier voor meer uitleg)

Laat ons even een concreet voorbeeld uitwerken zoals wij deze module dagdagelijks gebruiken.

 

 

Voorbeeld:

 

Ons trainingspakket voor Day-to-Day gebruikers bestaat bij ons uit 3 dagopleidingen. Dit artikel is aangemaakt in DBFACTw en heeft een prijs ingevuld op de artikelfiche maar heeft ook een puntenwaarde gekregen op het tabblad Allerlei in de artikelfiche. (afbeelding hieronder)

 

 

 

Aanmaken van een voucher voor de klant

 

De volgende stap in ons proces is het aanmaken van de verkoopfactuur naar de klant waar dit artikel wordt op verrekend. Misschien onnodig te vermelden dat er inderdaad niet altijd een factuur moet zijn gekoppeld aan een voucher. Denk maar aan een eventuele commerciële tegemoetkoming dat je wil regelen voor je klant.

 

In ons voorbeeld hebben we dit artikel gefactureerd naar klant Eveline Van Damme. Vervolgens moeten we dus nog via de voucherwerklijst (direct-menu 921) een voucher aanmaken voor deze klant waarop we vermelden via welke factuur of artikel dit voucher is verkocht.

 

 

We doen dit door gebruik te maken van de button Nieuw, we komen dan in onderstaand scherm terecht.

 

 

Relatie

Relatie waaraan het voucher moet worden gekoppeld

Verkoper

Verkoper die het voucher heeft verkocht

Datum

Datum van aanmaak van het voucher

factuur

Gekoppelde factuur. Door op het vergrootglas te klikken kan je via een selectie een bepaalde factuur opzoeken

Artikel

Dit veld wordt automatisch ingevuld met het eerste artikel met punten dat op de geselecteerde factuur is vermeld. Dit veld kan ook manueel worden ingevuld

Punten

Aantal punten dat gekoppeld is aan het geselecteerde artikel. Dit kan ook eventueel nog manueel worden aangepast

Referentie

Omschrijving van het geselecteerde artikel

Actief

Duidt aan of het voucher nog kan worden gebruikt en/of er nog resterende punten op beschikbaar zijn

 

Nadat ik deze voucher heb aangemaakt kan ik eventueel controleren via direct-menu 921 (voucherwerklijst) controleren of de data goed is weggeschreven. Als ik op de button berekenen druk zonder eerst een selectie te maken krijg ik een overzicht in de grid van alle vouchers die beschikbaar zijn (zie hieronder).

 

 

U kan hier duidelijk zien dat klant Eveline Van Damme is toegevoegd aan mijn lijst. U krijgt hier ook een volledig overzicht van alle nog beschikbare punten, hoeveel er zijn gebruikt, welke facturen er zijn gekoppeld, wie deze voucher heeft verkocht,...

Kortom deze werklijst geeft u ten allen tijde een volledig overzicht van de status van alle of van uw geselecteerde vouchers.

 

Nieuw:

Door gebruik te maken van deze button kan je een nieuwe voucher aanmaken.

Opvragen:

Door gebruik te maken van deze button krijg je een volledig historiek van de inschrijvingen van deze deelnemer. De inschrijvingenwerklijst wordt hiervoor gebruikt.

Wijzigen:

Indien u de origineel gemaakte voucher wenst te wijzigen dan gebruikt u deze button.

Markeren:

De alom gekende markeren knop behoeft waarschijnlijk geen verdere uitleg.

 

 

Een klant inschrijven voor een bepaald evenement rekening houdende met de aangekochte punten

 

We nemen als voorbeeld onze klant Eveline die zich inschrijft voor een aantal cursussen gebruik makende van haar punten.

Inschrijvingen gebeuren op dezelfde manier als dat we normaal zouden doen (zie hier), het enige verschil is dat we op het moment van inschrijving gaan bepalen van welke voucher (puntenkaart) we de punten gaan aftrekken. We duiden dit onmiddelijk aan in de inschrijvingen werklijst.

 

 

Je dient wel rekening te houden met minimum 2 waarden die je moet meegeven op het moment van de inschrijving.

Bij de optie facturatie dient de waarde Via punten verrekend geselecteerd te worden én bij de optie Voucher dien je het correcte voucher aan te geven waar de verrekening mag van gebeuren.

Als deze waarden zijn gekozen dan wordt de factuur niet gemaakt naar de klant én worden het aantal punten van het artikel gekoppeld aan dit evenement afgetrokken van de geselecteerde voucher.

 

Als we nu terug naar onze voucher werklijst gaan dan zien we dat het aantal punten is afgetrokken van de voucher. In mijn voorbeeld zien we nu dat er 100 punten zijn afgetrokken van de originele 300 punten die waren voorzien op het voucher.

 

 

Als alle punten zijn opgebruikt van deze klant zal je géén voucherselectie meer kunnen maken bij zijn/haar inschrijving.

Ons overzicht in de voucher werklijst ziet er dan als volgt uit.