Voorstelling bestelling leverancier

Navigation:  Commercieel beheer > Aankoop > Aankoopbeheer > Voorstel bestelling leverancier >

Voorstelling bestelling leverancier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Indien het aankoopbeheer versie 3 aktief is, zal men andere informatie zien. Zie 'Voorstel bestelling leverancier'

 

Via de funcite 'voorstel bestelling leverancier' kan u een overzicht vragen van alle artikelen die volgens DBFACT dienen bijbesteld te worden naar uw leveraniciers. We komen dan in onderstaand scherm terecht

 

 

Laat ons even de verschillende stappen bekijken...

 

1. Maak een selectie in de artikelen of kies voor alle artikelen.

 

2. Bij selectie kies het soort selectie dat moet worden gemaakt in de onder 1 gemaakte selectie.


Stock onder minimum:

Alle artikelen die met een huidige stockwaarde onder de waarde minimum stock vallen.


Stock onder nominaal:

Alle artikelen die met een huidige stockwaarde onder de waarde nominale stock vallen.


Alle artikelen:Alle artikelen in BO:

Selecteer in de onder 1 geselecteerde artikelen die waarvan er artikelen in BO klant staan.


Economisch onder minimum:

Alle artikelen waarvan de economische stock onder de waarde van de minimum stock vallen.


Economisch onder nominaal:

Alle artikelen waarvan de economische stock onder de waarde van de nominale stock vallen.

 

 

Een voorbeeld...

 

Een bepaald artikel heeft de volgende waarden:

10 stuks in voorraad

5 stuks in backorder klant

3 stuks in backorder leverancier

Minimum voorraad staat op 15 stuks

 

Onder optie Stock onder minimum zal het systeem het artikel selecteren gezien  de voorraad kleiner is dan de waarde voor minimum stock.

Bij optie Alle artikelen in BO zal dit artikel worden geselecteerd gezien er backorders zijn voor dit artikel.

De keuze Economisch onder minimum zal DBFACT de economische voorraad berekenen (STOCK - Backorder Klant + Backorder Leverancier), wat in ons voorbeeld de waarde 8 heeft. Het systeem kijkt nu naar de minimumvoorraad en beslist dat het artikel moet worden geselecteerd aangezien de economische voorraad 8 kleiner is dan de minimum stock 15.

 

Maar wat wordt er nu besteld?

 

3. Kies nu het aantal dat moet worden besteld onder Aantal artikelen.


Alleen backorder:

Alleen de goederen die in BO zijn worden besteld. indien de waarde voor backorder leverancier groter is dan de waarde voor backorder klant wordt er niets besteld, er wordt met andere woorden gekeken naar de reeds bestaande backorders leverancier.


Tot stock aanvullen:

Indien de waarde van de stock voor de geselecteerde artikelen in negatief zou zijn gegaan worden hier de aantallen besteld om te kunnen compenseren.


Tot minimum stock:

Het systeem zal de waarde voorraad aanvullen tot de minimum stockwaarde.


Tot nominale stock:

Het systeem zal de waarde voorraad aanvullen tot de nominale stockwaarde.

 

Onder de optie Alleen backorder zal DBFACT 2 stuks bestellen aangezien het systeem hier het verschil neemt tussen de 2 soorten BO's.

Onder Tot minimum stock zal het systeem 7 stuks bestellen, ttz 2 stuks om de backorders klant te kunnen uitleveren en nog eens 5 stuks om tot aan de minimum voorraad te komen.

 

4. Bij meerdere leveranciers kan u aanvinken om dan ook voor die leveranciers die als alternatieve leverancier staan een voorstel te doen om de artikelen te bestellen.

 

5.

Van leverdatum tot leverdatum:

Hier kan u allen die BO's laten selecteren die moeten worden geleverd tussen 2 data. Deze data zijn ingegeven op de bestelbon klant als een vooropgestelde leveringsdatum.

 

6.

Incl. lege leverdatum:

In bepaalde gevallen heeft u liever niet dat bestelling waar nog geen leveringsdatum is op ingevuld worden mee opgenomen in het voorstel.

 

7.

Artikelsortering:

Bepaal hier in welke volgorde de artikelen moeten worden getoond bij het maken van het voorstel.

 

8.

Multistock:

Zie ook het hoofdstuk rond multistock. Gezien de bo’s klanten en leveranciers kunnen worden bijgehouden per multistockplaats kunnen we ook een voorstelling bestelling leverancier laten lopen per multistockplaats.

 

9.

Met onderdelen: