Voorstel minimum/nominale stock

Navigation:  Basis > Het artikel > Artikelbeheer > De Artikelfiche > Stock >

Voorstel minimum/nominale stock

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

In de eerste tab aan de linkse kant van dit scherm kan je geen gegevens wijzigen. Deze gegevens zijn overgenomen uit de artikelfiche.

 

Aan de rechterkant worden de gegevens ingevuld die worden berekend door gebruik van de formule die wordt aangeroepen. De gegevens die hier worden berekend zijn gebaseerd op de resultaten van de historiek. Als u deze tab aanklikt ziet u over de periode (ingesteld in het profiel) wat de omzet was naar aantallen. Ieder aantal krijgt een gewicht mee dat wordt gebruikt om het gemiddelde aantal verkochte artikelen te berekenen.

 

 

De velden die worden ingevuld geven een optimale minimum en nominale stock en het verschil tussen die 2 is de hoeveelheid waarmee moet worden besteld als de alarmgrens (minimumstock) is bereikt.

 

Hieronder ziet u het resultaat van de berekening met het ingestelde stockprofiel. (Nogmaals: het is belangrijk dat u de artikelfiche opslaat voor u overgaat tot voorstel min/nom omdat de gegevens anders niet worden aangepast !)

 

Indien de ingevulde gegevens kunnen worden gebruikt in de artikelfiche, klik dan op 'Artikel aanpassen' en de gegevens worden in fiche gebruikt. Vergeet u dan meteen ook niet op te slaan want de gegevens moeten worden bewaard in de fiche

 

Protip

Via de Veranderen Variabelen-helpkey 937056, kan u instellen of voor het berekenen van de minimum/nominale stock de Verkoops- Of Leveringsbestanden gebruikt worden.

Standaard zijn dit de verkoopsbestanden (Factuur, Creditnota, Kasverkopen)