Voorstel bestelling leverancier

Navigation:  Commercieel beheer > Aankoop > Aankoopbeheer >

Voorstel bestelling leverancier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Met deze functie kunt u een overzicht krijgen welke artikelen besteld meoten worden. Er zijn verschillende lijsten mogelijk, maar vooral ook verschillende selecties mogelijk. Daarvoor wordt de uiterest krachtige Bestel-selectie gebruikt.

 

Indien het nieuwe aankoopbeheer (versie 3) nog niet actief is, ziet u echter een ander scherm. Voor uitleg hierover, zie 'Voorstelling bestelling'

 

 

Er zijn in hoofdzaak twee soorten lijsten beschikbaar (zie type rapport)

 

Behoeftelijst

Dit geeft eenvoudigweg een lijst weer van de artikelen die besteld moeten worden zonder dat iets van informatie wordt weergegeven wààr deze artikelen besteld kunnen worden. Met de artikelselector bestaat de mogelijkheid om een keuze te maken welke groepen of artikelen van een bepaalde (reeks) leveranciers moeten voorkomen.

Standaard bestelvoorstel

Hier wordt een voorstel gemaakt van welke artikelen men bij welke leverancier kan bestellen. Opgelet: bij multileverancier kan eenzelfde artikel meerdere keren voorkomen. Het is dan aan de aankoper te bepalen waar het artikel aangekocht zal worden.

De artikelen worden altijd gegroepeerd per leverancier, omdat we per leverancier daardoor kunnen zien wat we wensen te bestellen.

Uitgebreid bestelvoorstel

Dit type is eigenlijk hetzelfde als het 'standaard bestelvoorstel', maar de layout is liggend, zodat bij wijziging hier makkelijk veel meer velden toegevoegd kunnen worden. In dit geavl wordt veel meer informatie afgedrukt, zoals de kortingen, de vreemde munt, verpakkingen eventueel.

 

Per rapport type kan men de groepering en de volgorde gaan bepalen. Zo kan men een behoeftelijst voorzien, gegroepeerd per soort artikel, en in één bepaalde soort in volgorde van omschrijving.

 

Bij meerdere leveranciers: deze keuze is alleen maar van belang voor de standaard lijst. We hebben drie keuzes:

 

Alle leveranciers op de lijst

Indien het artikel bij meerdere leveranciers kan besteld worden, zal het vermeld worden bij al deze tesamen. Per leverancier wordt echter bepaald wat de beste keuze is. Indien voor één leverancier meerdere prijzen mogelijk zijn, bij voorbeeld doordat voor grotere hoeveelheden interessantere prijzen gekend zijn, of omdat er een tijdelijke promotie mogelijk is, zal DBFACT automatisch bepalen wat de beste keuze is. Per leverancier komt daarom het artikel slechts één keer voor.

Alleen hoogste prioriteit

Indien meerdere leveranciers gekozen kunnen worden, zal hier slechts de hoogste prioriteit gekozen worden. Normaal moet dat prioriteit 1 zijn, maar het kan voorkomen dat voor een bepaald artikel geen leverancier met prioriteit 1 is aangeduid. Indien meerdere leveranciers toch dezelfde (hoogste) prioriteit hebben, bv. 1, dan zullen toch beide in de lijst opgenomen worden met hetzelfde artikel.

Tot en met prioriteit...

Dit type is eigenlijk hetzelfde als het 'standaard bestelvoorstel', maar de layout is liggend, zodat bij wijziging hier makkelijk veel meer velden toegevoegd kunnen worden. Zo kan men kiezen om telkens met 2 leveranciers te werken (met prioriteit 1 en 2), maar de verdere alternatieven als leverancier een lagere prioriteit te geven. Deze worden misschien alleen gebruikt indien noch de eerste, noch de tweede leverancier over stock beschikt. In gewone situaties wordt er daardoor geen rekening gehouden met deze leveranciers.

 

De lijsten zelf behoeven ook nog wat uitleg:

Waar 1, 2 ... staat wordt eigenlijk verwezen naar de prioriteit

Bij bron staat er een L = een (alternatieve) leverancier, of A = leverancier staat op artikel zelf.

Ook indien het over een promotionele aanbieding gaat van een leverancier, wordt dit aangeduid

 

Daarnaast is er een berekening qua stock en economische stock, en wordt daaruit berekend hoeveel artikelen gewenst zijn. Deze lijst probeert daarom  rekening te houden met de 'minimum bestelling' van het artikel en/of leverancier(s), om te bepalen welke hoeveelheid van een artikel daarvoor besteld wordt.

 

Voorbeeld:

Indien we 15 artikelen wensen te bestellen (uit berekening van economische stock, minimum en nominale stock), en de minimum bestelhoeveelheid is 20 stuks, dan zal DBFACT automatisch rekening houden met 'te bestellen': 20 stuks. Dit aantal wordt gebruikt om de eenheid en het totaal te berekenen.

 

'Geen info voor minimum bestelling':

Indien op de leveranciersfiche informatie geregistreerd is over de minimum te plaatsen bestelling, wordt daar hier rekening mee gehouden. In het andere geval wordt de tekst 'geen info voor minimum bestelling' afgedrukt.

 

 

Klungelalarm

Let op met artikelen met 'meerdere leveranciers'. Op bepaalde lijsten zullen die meerdere keren voorkomen. Het is op dat moment niét de bedoeling om die overal te bestellen. Vandaar het verschil met de behoeftelijst, waar alleen afgedrukt wordt wat we nodig hebben.