Toekomstige kortingen

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Prijzenmatrix > Scenario's >

Toekomstige kortingen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Voorbeeld:

 

Bedoeling in dit voorbeeld is een aantal persoonlijke kortingen importeren in de prijzenmatrix die geldig zijn vanaf 01/01/2010

Als matrix regel kiezen we voor "Relatie Artikel Korting"

 

We hebben dus nood aan een excel bestand waar volgende gegevens beschikbaar zijn:

Relatie
Artikel
Korting

 

We gaan naar de Matrix Item Werklijst, maken een selectie op de correcte matrixregel en klikken op de Button <Import/van bestand>

We selecteren het excel bestand dat we willen importeren en krijgen volgend resultaat:
 

 

Zoals je ziet bevat het excel bestand 3 lijnen die we willen importeren:
Relatie 2268 heeft voor artikel OEHPRO8400 een korting van 10%
Relatie 2268 heeft voor artikel OEHHOC12372 een korting van 20%

Relatie 939 heeft voor artikel OEHPRO8400 een korting van 60%

 

Wanneer we doorgaan naar het tabblad koppelingen kunnen we de nodige kopellingen maken om de import te voltooien.
 

 

Dit scherm kunnen we splitsen in 2 delen:
 

DBFACTw

DBFACTw geeft u aan welke waarden waarden je moet koppelen

Excel Bestand

Geef de overeenkomstige waarde aan uit het excel bestand.

Koppeling bevat

Aanduiding wat de koppeling bevat.
(In dit voorbeeld bevat de koppeling voor artikels het ARTIKELNUMMER, dit kan evengoed de artikelcode / .... zijn)

 

 

Even het resultaat bekijken door op de button <Volgende> te klikken:
 

 

DBFACTw gaat geen 3 Matrix Items aanmaken.
Door op de button <Importeren> te klikken worden deze daadwerkelijk aangemaakt.

 

Resultaat in werklijst is dan:

 

 

De regels zijn correct aangemaakt, enkel het toevoegen van het datumbereik rest nog:
1. Je kan opteren om een datumbereik toe te kennen aan de REGEL

2. Je kan opteren om een datumbereik toe te kennen aan een ITEM

 

In dit geval kiezen we voor de 2de optie, dit kunnen we snel doen door alle items te markeren.
Gevolgd door de Button <wijzigen / Globaal>

 


 
Gevolgd door de Button<Uitvoeren>
En we krijgen volgend resultaat: