Vingerafdruk-verificatie parameters

Navigation:  Configureren > Parameter modules > CRM functies >

Vingerafdruk-verificatie parameters

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Betreffende de vingerafdruk-verificatie kunt u hier instellen dat er een time-out van een door u in te geven aantal minuten in acht moet worden genomen door het systeem. Dit is de tijd die tussen de pogingen tot verificatie wordt gehanteerd. Zo ook is er een periode instelbaar waarna het systeem u automatisch zal afmelden.

 

Vingerafdruk-verificatie op kasverkopen

Deze optie dient actief geplaatst te worden indien u deze verificatie methode wenst te gebruiken in de POS-module.

Systeem aanmelden/afmelden inschakelen

Deze optie dient actief geplaatst te worden indien u wilt aanmelden in DBFACT op basis van deze verificatie methode.

Te koppelen aan document volgens vingerafdruk Verkoper/Vertegenwoordiger

Het betreffende document wordt gelinkt aan u als verkoper of vertegenwoordiger.