Via facturatie

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits > Voorbeeld > Verbruiken van de credits voor de klant >

Via facturatie

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dit kan in vele gevallen ook het enige kanaal zijn wat wordt gebruikt voor het verrekenen van credits voor de klant. Dit vooral als er geen andere modules actief zijn in het dossier.

 

Voor diezelfde klant in ons voorbeeld gaan we er nu gewoon van uit dat deze klant een halfuur (30 minuten) support heeft gekregen van onze helpdesk. Er zal dus een factuur (of leveringsbon) worden aangemaakt door de helpdesk waarbij het artikel wordt gebruikt dat noodzakelijk is voor de verrekening van de openstaande credits.

 

 

Vermits in mijn voorbeeld het artikel dat moet worden gebruikt voor de verrekening van dit type openstaande credits gedefinieerd is per 15' moet het aantal hier uiteraard 2 bedragen.

U kan zien dat niet de prijs van het artikel wordt overgenomen maar dat, vermits deze klant openstaande credits heeft, de prijs van het gebruikte artikel op 0 komt te staan.

 

Na het afsluiten van de factuur zou, als alles goed is verlopen, het aantal openstaande credits voor deze klant, voor dit type, met 0,5 moeten zijn verminderd. Deze klant heeft van het initieel aangekochte pakket aan SUPPORT-uren immers nu reeds een half uur opgebruikt. We kijken of dit zo is even naar de Credits Historiek Werklijst.

 

 

In de bovenstaande screenshot (gele markering) kan je zien dat via factuur 08000003 er 0,5 credits werden verbruikt.