Via een servicerapport

Navigation:  Uitbreiding commercieel beheer > Credits > Voorbeeld > Verbruiken van de credits voor de klant >

Via een servicerapport

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Een verrekening van credits kan ook gebeuren via het maken van een servicerapport. Voor een aantal sectoren zal dit trouwens het meest gebruikte document zijn om de verrekening mee te doen vermits er hier een duidelijke probleem omschrijving kan worden meegegeven.

 

 

Zoals je kan zien wordt de verrekening van het verbruiksartikel ook gewoon ingegeven in het servicerapport. Wat opvalt in de Credits Historiek Werklijst is dat er één eenheid van dit artikel wordt verrekend vermits het gebruikte verbruiksartikel de factor -0,25 heeft gekregen en het opbrengst artikel de factor 1.