Via 'Domiciliëringsopdrachten'

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule (Isabel 6) > Werking in DBFACTw > Betalingen doorvoeren >

Via 'Domiciliëringsopdrachten'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ook domicilieringen kunnen automatisch worden verstuurd na aanmaak van de betalingsbestanden.

Dit kan via direct menu 796.

 

 

 

In dit scherm kan u de domicilieringen selecteren welke in het betalingsbestand terecht moeten komen.

 

Indien recht 206 aan staat verschijnt onderaan de optie ‘Na aanmaak doorsturen via Isabel’.

 

Wanneer kan u deze optie gebruiken ? Opnieuw worden er controles gedaan. Hiervoor moeten we gaan kijken naar het rekeningnummer van de domiciliering. Deze is instelbaar via helpkey 907001. Dit rekeningnummer wordt opgezocht bij de banken aanwezig in DBFACTw. Indien deze bestaat én we vinden deze bank terug gekoppeld aan een eBanking Contract-ID in DBFACTw, dan kunnen we de domiciliering doorsturen via Isabel. De optie onderaan wordt vervolgens automatisch aangezet.

 

Zorg er ook voor dat helpkey 907003 ingevuld is. Deze wordt ook gebruikt bij het aanmaken van het betalingsbestand.

 

Als we op <Uitvoeren> klikken kunnen we eerst nog de spildatum invullen en nadien wordt het betalingsbestand (of meerdere) aangemaakt :

 

 

Vervolgens gaan we de bestanden doorsturen als u in het eerste scherm de optie om te verzenden heeft aangevinkt.

Het volgende gekende scherm zal verschijnen met onmiddellijk de te versturen bestanden ingevuld.

 

 

Verzenden van de bestanden doet u opnieuw via de knop <Verzenden>.

 

U zal dan opnieuw de feedback krijgen omtrent de uitgevoerde acties :

 

 

 

 

 

Na correct verzenden van de domiciliering(en) zal gevraagd worden of de facturen moeten worden gemarkeerd zijnde ‘Doorgestuurd’.