Via 'Aanmaken/verwijderen betalingsbestanden'

Navigation:  De Boekhouding > Uitbreiding op boekhouding > Betalingsmodule (Isabel 6) > Werking in DBFACTw > Betalingen doorvoeren >

Via 'Aanmaken/verwijderen betalingsbestanden'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Via direct menu 803 kan u, na het automatisch aanmaken van betalingsbestanden in DBFACTw, deze laten doorsturen naar Isabel.

 

 

Bij het opstarten van dit scherm worden automatisch alle bankbuffers welke betalingen bevatten weergegeven. Indien hier geen goedgekeurde buffers worden weergegeven zijn er geen betalingen aanwezig in de bankbuffers.

Betreffende de werking van de bankbuffers en hoe betalingen hier aan toe te voegen, verwijzen we naar de algemene helpfile van DBFACTw of deze specifiek van de boekhouding.

 

Voor elke bankrekening gekoppeld aan een eBanking contract moet er dus een bankbuffer worden aangemaakt.

 

Indien recht 206 actief is, worden in de bovenste grid 2 kolommen toegevoegd, zijnde ‘Isabel: OK’ en ‘Isabel: OK gebruiker’. Wat is nu het verschil ?

Ook hier worden verschillende controles uitgevoerd op de betalingen in de bankbuffers.

De uitvoerende bankrekeningnummers worden opnieuwd opgezocht en geverifieerd zoals besproken in vorig hoofdstuk.

 

Als er een vinkje staat in de kolom ‘Isabel: OK’ dan wil dit zeggen dat de bank gekoppeld aan de bankbuffer gekoppeld is aan een Isabel eBanking Contract.

 

Als er een vinkje staat in de kolom ‘Isabel: OK gebruiker’ dan is de huidige DBFACTw-gebruiker gemachtigd om betalingen via dit eBanking Contract te versturen.

 

Als er voor minstens één bankbuffer een vinkje staat bij ‘Isabel: OK gebruiker’ dan staat de optie ‘Na aanmaak doorsturen via Isabel indien mogelijk’ automatisch aangevinkt.

U kan dan zelf nog beslissen om na aanmaak van de betalingsbestanden de bestanden door te sturen naar Isabel.

 

Door op <Uitvoeren> te klikken worden de betalingsbestanden aangemaakt :

 

 

Als u heeft aangeduid dat u de bestanden na aanmaak wil doorsturen krijgen we vervolgens het volgende scherm :

 

 

 

Dit scherm is besproken in vorig hoofdstuk. U kan hier eventueel nog extra manuele betalingsbestanden toevoegen via de knop <Toevoegen>.

Door op <Verzenden> te klikken verstuurt u de betalingen. U kan er ook voor kiezen om de bestanden te verwijderen na verzenden.

 

Na verzenden verschijnen volgende meldingen :