Verwittigingssysteem

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule >

Verwittigingssysteem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Deze werklijst laat ons toe om automatisch de klanten te verwittigen wanneer hun bestelling is binnengekomen.
Dit menu kunnen we oproepen via Direct menu 1162. (klant verwittiging voorstel werklijst)
Deze functie is beschikbaar wanneer u de BO Toewijzingsmodule heeft aangevinkt in uw licentie scherm