Verwittigingsvoorstel werklijst

Navigation:  Uitbreiding stockbeheer > Backorder toewijzingsmodule > Verwittigingssysteem >

Verwittigingsvoorstel werklijst

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. Algemene uitleg

 

We roepen de werklijst op via menu 6.3.8. of direct menu 1162
 

 

Zoals we zien bestaat dit venster uit 2 gedeeltes:

 

 

Bovenste GRID

In dit gedeelte van de lijst komen de bestelbons die in aanmerking komen om verwittigd te worden.

Onderste GRID

Hier kan je zien of de geselecteerde lijn in de bovenste GRID reeds een verwittiging heeft gekregen.

 

Hoe krijgen we onze BO in deze lijst?

Dat kan door gebruik te maken van de buttons <Inlezen> & <Berekenen>

 

Het verschil tussen deze 2 is:

 

Inlezen

Er wordt berekent wat er nu klaarstaat.
Eerst krijgt u de melding "Wenst u de huidige lijst leeg te maken?"
Deze vraag wordt u gesteld omdat het mogelijk is dat u reeds een groot aantal verwittigingen heeft verstuurd.
Wanneer u "Ja" antwoordt op deze vraag dan wordt de lijst opnieuw aangemaakt, er wordt dus enkel gekeken naar de Bestelbonnen waar nog geen verwittiging is naar gestuurd

Berkenen

Hier wordt de laatst beschikbare lijst opnieuw opgeroepen, Eventueel afhankelijk van selectie-mogelijkheden

 

 

Andere Buttons:

 

Nieuw

Wordt gebruikt voor het aanmaken van een nieuwe Verwittiging
Tip: je kan dus een verwittiging versturen zonder dat er een BO gekoppeld is.

Opvragen

Mogelijkheid tot het opvragen van:

1. document info
2. Documentbeheer

3. BO van bestelbon

4. BO toewijzing van bestelbon

Wijzigen

Laat toe te gemarkeerde of geselecteerde regel(s) te wijzigen
 

1. ITEM: Laat toe het geselecteerde Item te wijzigen
2. Globaal wijzigen: Laat toe meerdere regels in 1 maal te wijzigen

 

Protip

Via Globaal wijzigen kan je snel de "wijze" van verwittiging veranderen.
Zo kan je ook kiezen dat je via E-mail, SMS, brief, .... gaat verwittigingen.

 

3. Wijzigen naar E-mail indien mogelijk: Gaat de verwittigings wijze wijzigen naar E-mail, tenzij er voor die relatie geen E-mail adres beschikbaar is.

4. Instellen E-mail bericht: Laat toe het te versturen E-mail bericht te wijzigen

5. Instellen SMS-bericht: Laat toe het te versturen SMS bericht te wijzigen

Verwijderen

Lijn verwijderen uit de verwittigingswerklijst

Telefoon

De knop telefoon dient om een regel af te werken die op ‘telefoon’ staat. Na het opslaan van het telefoonbericht wordt deze uit de lijst verwijderd. Indien het bericht niet van het type telefoon is, wordt het bericht niet verwijderd.

Uitvoeren

Verwittiging uitvoeren

Afdrukken

Afdrukken van de verwittiging zonder dat deze in de lijst als "verstuurt" staat

Sluiten

Werklijst sluiten

 

 

2. Versturen van een verwittiging        

 

Een verwittiging versturen kan heel snel gebeuren:

 

 1. We roepen de werklijst op.

 2. We klikken op de button <Inlezen>

 3. We markeren de regels waar een verwittiging mag voor gestuurd worden

 

 

 

 4. Klik op de button <Uitvoeren> om de verwittiging af te drukken en te versturen