Bestelbon Leverancier

Navigation:  Configureren > Veranderen Variabelen > Documenten >

Bestelbon Leverancier

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 928011

 Indien een orderboek reeds is gemarkeerd als zijnde overgenomen kan u hier instellen of u dit nogmaals kan overnemen of niet.

928020

 Dit is de parameter die u toelaat via een tussenscherm artikelaantallen aan te passen.

928019

 Hier worden de vooropgestelde data klant gebruikt om de gevraagde leveringsdatum leverancier in te vullen.

928004

 Hier wordt door de relatie op de bestelbon mee over te nemen in de bestelbon leverancier de koppeling automatisch gedaan bij   inlezen van een bestelbon klant naar een bestelbon leverancier. De koppeling is echter informatief, ttz er zijn géén échte koppelingen gemaakt tussen de verschillende BO.